Matura próbna CKE 2021 FILOZOFIA, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania z filozofii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]

2021-02-25 9:15 at
Matura próbna CKE 2021 FILOZOFIA, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania z filozofii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]
Autor: Wokandapix/cc0/pixabay

Matura próbna CKE 2021 z filozofii. Matury próbne dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystąpią do egzaminu maturalnego, rozpoczną się już 3 marca. Zobacz arkusze maturalne z filozofii (poziom rozszerzony), które pojawiły się na zeszłorocznej maturze. Przygotuj się do próbnego egzaminu oraz sprawdź harmonogram testów z poszczególnych przedmiotów. Matura próbna CKE 2021 FILOZOFIA, poziom rozszerzony już w czwartek, 4 marca!

Spis treści

  1. Matura próbna CKE 2021 FILOZOFIA, poziom rozszerzony [ARKUSZE]
  2. Matura próbna CKE 2021 – HARMONOGRAM

Matura próbna CKE 2021 FILOZOFIA, poziom rozszerzony [ARKUSZE]

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o tym, że PRÓBNE MATURY 2021 rozpoczną się 3 marca, a ostatni próbny egzamin odbędzie się 16 marca 2021. Matury próbne 2021 organizowane będą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przygotuj się do egzaminu próbnego przeglądając arkusze maturalne z zeszłego roku. Te z filozofii (poziom rozszerzony) znajdziesz poniżej. Egzamin składał się z czternastu zadań, ale najwięcej punktów można było zdobyć za napisanie wypracowania. Do wyboru były dwa tematy, pierwszy dotyczył filozofii Plotyna, a drugi rozważań Romana Ingardena. Co to jest matura próbna i na czym polega? Próbna matura 2021 to egzamin, który ma pomóc maturzystom, którzy mają przystąpić do matury 2021 ocenić na jakim poziomie jest jego wiedza z przedmiotów, które będzie zdawał. Ministra edukacji i nauki zapytano w TVP Info, czy szkoły są przygotowane na przeprowadzenie stacjonarnych próbnych matur 2021.

PRZECZYTAJ: Matura próbna CKE 2021 JĘZYK POLSKI, poziom podstawowy. Jakie będą pytania na maturze próbnej z języka polskiego na poziomie podstawowym? [ARKUSZE]

- Na ten moment nic nie stoi na przeszkodzie, aby próbne egzaminy maturalne i próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzone były stacjonarnie w szkołach – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Matura próbna CKE 2021 – HARMONOGRAM

Próbne matury CKE 2021 rozpoczną się 3 marca 2021 r. Matura próbna 2021 z filozofii na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzona w czwartek, 4 marca o godz. 14. Jest to jedyny egzamin z tego przedmiotu. Próbne egzaminy maturalne 2021 zakończą się 16 marca. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 20 maja, a ustne do 21 maja. Dodatkowy termin pisemnych egzaminów maturalnych to 1-16 czerwca, a dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych to 7-8 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne zaplanowano na 24 sierpnia. Egzaminy ustne będą w tym roku zdawać tylko ci abiturienci, którzy potrzebują wyniku z tych egzaminów przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

ZOBACZ: Matura próbna CKE 2021: Matematyka, poziom podstawowy. Jakie będą pytania na maturze próbnej z matematyki na poziomie podstawowym? [ARKUSZE]

Matura próbna 2021. Arkusze CKE:

Zakładka cenniejsza niż książka Remigiusza Mroza? Między kartkami było to