Tarnów: Zmiany organizacji ruchu 1 listopada [SZCZEGÓŁY]

2019-10-29 14:28
Wszystkich Świętych [zdjęcie ilustracyjne]
Autor: Pixabay.com

W piątek 1 listopada w rejonie tarnowskich cmentarzy zostanie zmieniona organizacja ruchu na niektórych ulicach. Wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe i miejsca z zakazem zatrzymywania się lub postoju. Na niektórych dwukierunkowych ulicach wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

Zmiany będą obowiązywały 1 listopada w godz. 6.00-23.00 (z wyjątkami wspomnianymi poniżej). Wprowadzone zakazy ruchu i zakazy wjazdu nie dotyczącą pojazdów komunikacji miejskiej. Władze samorządowe i funkcjonariusze służb mundurowych zachęcają do korzystania z tego środka transportu, zwłaszcza że w dzień Wszystkich Świętych jest on darmowy.

CMENTARZ KRZYŻ     

- ul. Krzyska:

- jeden kierunek od ul. Spokojnej do al. Matki Bożej Fatimskiej z zastrzeżeniem dopuszczenia ruchu w obu kierunkach dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji nr 2-62

- prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania się od pętli w stronę ul. M. B. Fatimskiej

- zamknięty dla ruchu plac do zawracania (pętla autobusowa) – obowiązuje od 31.10. godz. 22 do 2.11. godz. 14.30

- możliwość parkowania na ul. Krzyskiej po lewej stronie od ul. Spokojnej do pętli

- ul. Spokojna - odcinek między ul. Nowodąbrowską, a ul. Krzyską:

- parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej

- zakaz skrętu w lewo z ul. Spokojnej w ul. Nowodąbrowską (relacje tylko prosto w ul. Błonie i w prawo w ul. Nowodąbrowską do centrum)

- wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Nowodąbrowska/Błonie/Spokojna

- ul. Spokojna - odcinek od al. Piaskowej do ul. Krzyskiej

- parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej

- sygnalizacja świetlna ulic Krzyska/Spokojna pozostaje włączona z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności jej wyłączenia zgłoszonym przez policję

- ul. Dwernickiego nieprzejezdna (zamknięcie skrzyżowania z ul. Spokojną) 

- dodatkowe miejsca postojowe:

na ulicy Krzyskiej - lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnego i pętli autobusowej

na ulicy Spokojnej – jezdnia południowa - parkowanie skośne

Do wykorzystania parkingi przed Centrum Handlowym ECHO oraz przed budynkiem MPEC

CMENTARZ KLIKOWA

- ul. Zagumnie

- jeden kierunek od ul. Ks. Bajdy na wschód do ul. Klikowskiej i zakaz postoju po prawej stronie

- zakaz zatrzymywania się na dwukierunkowym odcinku ul. Zagumnie (od ul. Bajdy do łącznika z ul. Klikowską)

- ul. Bajdy

- obustronny zakaz zatrzymywania się na całej ulicy

CMENTARZ MOŚCICE

- ul. Czarna Droga

- jeden kierunek ruchu od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida z dopuszczeniem parkowania skośnego i zakazami zatrzymywania się

- ul. Zielna

- jeden kierunek ruchu od ul. Vetulani do ul. Skotnik

- ul. Zaciszna

- wyłączenie całej ulicy z ruchu pojazdów z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji

- zakaz zatrzymywania się na zachodniej stronie ulicy

- ul. Racławicka

- wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji

- ul. Burkiewicza

- wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Tenerowicza/Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji

- parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone po południowej i północnej stronie ul. Czarna Droga. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej

Do wykorzystania parking przed pawilonem handlowym TSS „Dąbrówka” przy Czarnej Drodze

CMENTARZ PARAFIALNY UL. LWOWSKA (organizacja ruchu obowiązuje w dniach 1-3 listopada w godz. 6-23) 

- ul. Szara

- jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd

Do wykorzystania parking przed szpitalem św. Łukasza

CMENTARZ STARY 

- ul. Tuchowska

- jeden kierunek od ul. Narutowicza do ul. Małeckiego

- parkowanie skośne na całej długości ul. Tuchowskiej po stronie zachodniej wzdłuż muru cmentarza

- zakaz zatrzymywania się po stronie wschodniej ul. Tuchowskiej

- ul. Małeckiego

- obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ulicy (do ul. Wspólnej)