koronawirus

i

Autor: materiały prasowe

W Tarnowie będzie ośrodek kwarantanny! Miasto szuka do niego pracowników. Wysokie zarobki!

2020-03-23 8:18

W Tarnowie powstaje ośrodek dla osób poddanych kwarantannie. Miasto właśnie rozpoczęło poszukiwanie pracowników do tej placówki. Potrzebne są zwłaszcza osoby z personelu medycznego, które zarobią dużo więcej, niż w normalnych warunkach. Magistrat tłumaczy, że kwarantanną będą objęte osoby zdrowe.

Tarnowski urząd miasta na polecenie wojewody małopolskiego organizuje punkt kwarantanny zbiorowej i szuka do niego pracowników. Potrzebne są zwłaszcza:

  • osoby wchodzące w skład personelu medycznego, który sprawował będzie dyżur w ośrodku: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni,
  • osoby wykonujące prace techniczne, związane z bieżącym zabezpieczeniem funkcjonowania obiektu kwarantanny,
  • studenci wyższych lat na kierunku pielęgniarstwo, począwszy od trzeciego roku.

Aplikacja powinna zawierać informacje o posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach oraz pisemnie wyrażoną gotowość do podjęcia pracy w miejscu kwarantanny zbiorowej.

Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Urząd zapewnia, że kwarantannie zbiorowej poddawane są osoby zdrowe. W większości będą to ludzie, którzy niedawno wrócili z zagranicy. 

Przypominamy najważniejsze fakty dotyczące koronawirusa! Rewelacyjny pokaz mycia rąk. Widać czarno na białym, gdzie dociera mydło.

Polscy policjanci konwojowali cudzoziemców