metro w Krakowie

Co dalej z budową metra w Krakowie? Firma ILF Consulting Engineers kończy wykonywanie studium wykonalności dla budowy bezkolizyjnego transportu szynowego w stolicy Małopolski. Na zakończenia prac p...

dodano 29-5-2020

Co dalej z metrem w Krakowie? Mimo, że kilka lat temu większość mieszkańców opowiedziała się za jego budową, to inwestycja budzi wciąż dyskusje.

dodano 22-2-2020

Jeszcze w tym roku ma powstać ostateczna wersja studium budowy metra w Krakowie. Pewne są trzy przystanki w centrum miasta

dodano 3-1-2020

W tym roku powstanie ostateczna wersja studium budowy metra w Krakowie - zapewniają krakowscy urzędnicy. Doszło do porozumienia z Wojewódzką Konserwator Zabytków, która po poprawkach da zielone świ...

dodano 3-1-2020

Na tę wiadomość czekali wszyscy mieszkańcy Krakowa! Przed chwilą zapadła decyzja, że w Krakowie powstaną trzy linie metra! Superszybka podziemna kolej połączy wszystkie najważniejsze punkty w mieście!

dodano 1-4-2019

Wybory samorządowe coraz bliżej, co sprzyja aktywności polityków, chcących utrzymać swoje stanowiska. O ile w Warszawie kandydaci w swoich kampaniach obiecuję powstanie nowych linii metra, o tyle w...

dodano 10-9-2018

W poniedziałek (16 października) podpisano umowę na dofinansowanie opracowania studium wykonalności budowy "szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego". 

dodano 18-10-2017

Krok bliżej do metra w stolicy Małopolski. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie dla projektu "Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie".

dodano 26-6-2017

Magistrat opublikował analizę rozwoju komunikacyjnego miasta do 2035 roku. Wynika z niej, że najlepsza dla krakowskiej komunikacji byłaby jedna z dwóch koncepcji: rozbudowa już istniejącego systemu...

dodano 25-1-2016