POLSKIE GÓRNICTWO

Polska, która jest jednym z nielicznych europejskich państw samowystarczalnych energetycznie, straci taki status i szybko uzależni się od kupowanej za granicą energii elektrycznej lub surowców do jej…

dodano 23-4-2021

Od jesieni 2020 r. toczą się rozmowy między związkowcami a stroną rządową nad umową społeczną, czytaj: harmonogramem zamykania kopalń i mechanizmem finansowania górnictwa. Jeszcze sporo węgla kopalni…

dodano 18-2-2021

Bogusław Ziętek, lider wojowniczego Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”, już dawno nie pisał, w obronie śląskich kopalń węgla kamiennego, do Mateusza Morawieckiego. We wtorek wysłał list, w któr…

dodano 2-2-2021

We wtorek (15 grudnia) w Katowicach Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych ma spotkać się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, by rozmawiać o umowie społecznej dotyczącej transf…

dodano 14-12-2020

Ostatnia kopalnia węgla kamiennego może być na Śląsku zamknięta w 2049 r. Przez ostatnich kilkanaście lat politycy różnych opcji twierdzili, że na węglu zasadza się bezpieczeństwo energetyczne państw…

dodano 4-12-2020

Czy koniec państwowego górnictwa węglowego to ostateczny koniec tej branży? Dlaczego górnicy mają rezygnować z przywilejów, jeśli politykom brakuje odwagi, by je zlikwidować? Dlaczego jest ono od lat…

dodano 3-12-2020

Czy śląscy górnicy mogliby zrezygnować z nagrody barbórkowej i 14. pensji dla ratowania kopalń? Co dobrego dla górników uczynili politycy? Czy górnicy tak kochają pracę w kopalni, że nie chcieliby wy…

dodano 2-12-2020

Górnicy Polskiej Grupy Górniczej przygotowują się do strajku. W kopalniach należących do spółki właśnie reaktywowano komitety protestacyjno-strajkowe. Górnicy od wczesnych godzin rannych otrzymują u…

dodano 16-9-2020

Nie chcą nowych kopalni, szkód górniczych, degradacji środowiska. Mowa o organizacjach ekologicznych z Imielina, Mysłowic i Rybnika, której członkowie utworzyli Społeczną Koalicję „Zielona Transforma…

dodano 8-10-2019

W czwartek (6 maja) kilkanaście minut po północy zaleziono martwego 37-letniego pracownika obsługi przenośnika ścianowego ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice.

dodano 6-6-2019

Polskie górnictwo węgla kamiennego nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na to paliwo. To wiadomo. Gdyby było, nie byłoby potrzeby jego importowania. Z dyskusji prowadzonych podczas XI Europejskie…

dodano 14-5-2019

Bo „zapchały” się węglem z importu, najprawdopodobniej po to, aby zmusić Polską Grupę Górniczą do obniżenia cen – uważa Bogusław Hutek, szef górniczej „Solidarności”. Na zwałach koncernu zalega pół m…

dodano 16-4-2019