SZPITALE

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zaapelował do ministra zdrowia o znalezienie środków na ochronę zdrowia, ponieważ ich placówki zadłużyły się już na 20 mld zł i nie ma środków na…

dodano 26-5-2023

Negatywną, opinię mają pacjenci i część środowiska medycznego. Pozytywną – politycy koalicji rządzącej. NIK opublikowała wyniki kontroli przeprowadzonej w 23 szpitalach. „Badane przez Izbę szpitale n…

dodano 11-10-2022

Jak informuje “Rzeczpospolita” wielu pracowników ochrony zdrowia otrzymało za lipiec takie samo wynagrodzenie jak za czerwiec, mimo obiecanej przez rząd podwyżki. Gazeta wskazuje, że rosnące koszty i…

dodano 11-8-2022

Unia Europejska konsekwentnie buduje Europejski Zielony Ład m.in. poprzez system opłat za emisję dwutlenku węgla. Płaci je np. energetyka węglowa. Płacić będą dostawcy paliw do ogrzewania budynków or…

dodano 6-7-2022

Według najnowszego raportu NIK, w 60 proc. objętych kontrolą podmiotach leczniczych sprzęt nie był optymalnie wykorzystany! W okresie, który kontrolował NIK podmioty zakupiły 119 specjalistycznych ur…

dodano 3-6-2022

Coraz więcej pacjentów z Ukrainy trafia do krakowskich szpitali. Lekarze spodziewają się znacznego napływu rannych z Ukrainy. Wielu pacjentów trafia do placówek w stanie ciężkim, z różnymi schorzenia…

dodano 11-4-2022

14 szpitali w województwie zachodniopomorskim otrzyma finansowe wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozdysponowanych zostanie ponad 12 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na z…

dodano 31-3-2022

Praca w ochronie zdrowia czeka na uchodźców z Ukrainy, ale wciąż nie ma jasnych procedur. Pracownicy kadrowi krakowskich szpitali aktualnie szkolą się w tym zakresie, a dyrektorzy placówek się niecie…

dodano 30-3-2022

Cztery szpitale wojewódzkie są gotowe na przyjęcie 150 ranny z Ukrainy, a także zapewnić schronienie dla matek z dziećmi. W sumie około 450 miejsc. Szpitale prowadzą także zbiórkę materiałów medyczny…

dodano 28-2-2022

Połączą szpitale, by szukać oszczędności. Zarząd województwa lubelskiego zadecydował o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji połączenia niektórych szpitali marszałkowskich. Pomysł argumentowany…

dodano 22-7-2021

426 - tyle łóżek do końca roku zostanie przywróconych dla pacjentów niecovidowych.

dodano 7-12-2020

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera szpitale podczas epidemii koronawirusa. Od fundacji Jurka Owsiaka lecznice dostaną maseczki chirurgiczne oraz kardiomonitory. Wśród placówek, które otrzyma…

dodano 8-4-2020