Dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni przejdą prawdziwą metamorfozę!

2019-08-21 11:44 Marta Łazarska
Dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni przejdą prawdziwą metamorfozę!
Autor: Marta Łazarska Dworce Toruń Miasto i Toruń Wschodni przejdą prawdziwą metamorfozę!

Dworzec Toruń Wschodni i Toruń Miasto wkrótce będą nie do poznania. Będzie nowocześnie, wygodnie i przede wszystkim - ładnie. Wszystko to w ramach projektu BiT City II​. O szczegółach opowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Na stacji Toruń Miasto zmodernizowany zostanie peron, zaś te na stacji Toruń Wschodni będą dłuższe i wyższe, możliwe że pojawi się peron numer cztery. Dodatkowo zobaczymy nowe wiaty. Jednak projekt zakłada większa rozbudowę.

- Przebudowa tunelów, miejsc przystankowych w sąsiedztwie dworców, ale także przebicie tunelu pod dworcem Toruń Miasto aż do ulicy Sowińskiego. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do dworca Toruń Główny po moście Ernesta Malinowskiego. Przebudowa kładki Garbaty Mostek i przede wszystkim drugi tor pod placem Pokoju Toruńskiego - wylicza prezydent Michał Zaleski.

Tor, o którym mówi gospodarz miasta zwiększy przepustowość linii nr 353. Zmodernizowane zostanie 6 km torów oraz sieć trakcyjna. Nowy system sterowania ma być bezpieczniejszy i szybszy - od 60 do 120 km/h.

Na etapie projektowania miasto przeznaczy na ten cel ok. 3,5 mln zł. Wartość całego zadania wynosi prawie 12 mln zł brutto. Dokumentacja powstanie do listopada 2021 r. - Dokumentacja będzie oddawana etapami, np. dokumentacja dotycząca przebudowy obiektów dworcowych zostanie oddana wcześniej, co umożliwi szybsze rozpoczęcie prac związanych z ich rewitalizacją. Natomiast dokumentacja prac najtrudniejszych, dotyczących m.in. trakcji kolejowej, szyn, peronów, będzie powstawać nieco dłużej i zakończy się w 2021 roku - wyjaśnia prezydent Michał Zaleski.

Wykonawcą projektu została spółka Transprojekt Gdański. Podpisanie umowy między wykonawcą projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA a Miastem Toruń odbyło się w dniu 19 sierpnia 2019 roku na peronie Dworca Wschodniego.