Walka z alkoholizmem i narkomanią. W Toruniu ruszają konsultacje

2019-10-17 11:25 Redakcja
Walka z alkoholizmem i narkomanią. W Toruniu ruszają konsultacje
Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020 - informuje Urząd Miasta Torunia. Organizatorzy czekają na zgłoszenia i uwagi.

Gmina Miasta Toruń, musi opracować program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Przygotowany dokument określa strategię w zakresie profilaktyki, jak i redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

- Przygotowany projekt programu wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. W pracach związanych z jego przygotowaniem aktywnie uczestniczyli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych - informują przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.

Podstawą do wskazania priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były, zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście, które pozyskano od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przewiduje się, że wpływy z przedmiotowych opłat w roku 2020 wyniosą 5 000 000,00 zł.

Więcej informacji na temat zgłoszeń i możliwości przekazania swoich uwag znajdziecie TUTAJ.