Gigantyczny SMOG nad Warszawą. Powietrze jest aż GĘSTE. Dramatyczne dane

2021-01-18 9:27 ac
Gigantyczny SMOG nad Warszawą. Powietrze jest aż GĘSTE. Dramatyczne dane
Autor: Tomasz Radzik Smog nad Warszawą; zdjęcie ilustracyjne

Gigantyczny mróz opanował całą Polskę. Efektem niskich temperatur są nie tylko liczne awarie sieci energetycznej, ale też jakość powietrza. Ta w Warszawie od samego rana jest dramatyczna. Jeszcze gorzej jest w miejscowościach wokół stolicy. Dopuszczalne stężenia są przekroczone nawet o kilkaset procent. Gdzie jest najgorzej?

Gigantyczny smog w Warszawie. Gdzie jest najgorzej 18.01?

Siarczyste mrozy nawiedziły Polskę. Mieszkańcy stolicy i okolicznych miejscowości dorzucili do pieców i efekt widać niemal natychmiast - w regionie jest dramatyczna jakość powietrza. Ogromny mróz, brak wiatru, samochodowe spaliny i dym z pieców przyczyniły się do drastycznego wzrostu pyłów zawieszonych. Mieszkańcy Warszawy, którzy muszą dziś wyjść z domu, powinni uważać i obowiązkowo założyć maseczkę z filtrem. 

GIGANTYCZNY mróz na Mazowszu. Tak zimno nie było od lat. Wiemy, ile pokazały termometry w stolicy

Według danych ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy al. Niepodległości w Warszawie, normy zanieczyszczeń PM10 zostały przekroczone i wyniosły 284%. Z kolei poziom pyłu zawieszonego był przekroczony o 548%. Dużo gorsze pomiary notują jednak stacje w dzielnicach.

Jak wynika z informacji publikowanych przez Airly, na stacji przy ul. Włókienniczej w Wawrze, stężenie pyłów było przekroczone o ponad 1200 procent! Gęsto od smogu jest też na Żoliborzu, Targówku, Ursusie i Ursynowie. Dramatycznie zanieczyszczone powietrze jest też m.in. w Ząbkach, Wołominie, Otwocku, Łomiankach i Pruszkowie. 

TE ROŚLINY usuną smog z twojego mieszkania. Masz je w domu?

Prognozy jakości powietrza na najbliższe dni nie są optymistyczne. Musimy przygotować się przynajmniej na kilka dni ze smogiem.

Czym jest smog?

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, smog aerozolowy (zimowy) to zjawisko występowania wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu. 

GIOŚ
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Można go zaobserwować głównie w okresie jesienno-zimowym. Składają się na niego jednocześnie trzy czynniki. Pierwszym, kluczowym czynnikiem, jest pierwotna emisja pyłu do powietrza. Drugim to emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza i powstawanie pyłu wtórnego w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Trzecim czynnikiem są warunki meteorologiczne sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń takie jak cisza wiatrowa, silna inwersja termiczna, zamglenie czy średnia dobowa temperatura powietrza poniżej 5˚C. Sytuacje takie mogą mieć charakter lokalny, regionalny, a nawet ponadregionalny, gdy dotyczą znacznego obszaru Polski lub Polski i krajów ościennych. Mogą trwać od jednego do kilku dni, a w przypadkach ekstremalnych nawet kilkanaście dni.

W skład smogu wchodzą m.in. pyły zawieszone, węglowodory, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz ozon.

Awaria ogrzewania w Warszawie. Lodowate kaloryfery, a na dworze potężny mróz