Wigilia 2022. Policja przypomina: karp, też ma swoje prawa!

i

Autor: Pixabay Wigilia 2022. Policja przypomina: karp, też ma swoje prawa!

Pamiętaj!

Wigilia 2022. Policja przypomina: karp, też ma swoje prawa!

2022-12-22 15:39

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Tradycyjnie na Wigilię przygotowuje się potrawy rybne. Na polskich stołach od lat w grudniowe święta króluje karp. Policja w Gostyninie przypomina, że żywa ryba też ma swoje prawa i należy ją traktować w sposób humanitarny. Chodzi zarówno o sposób transportu ryby, jak i jej ubój. Za niestosowanie się do prawnych zaleceń grozi sroga kara.

Kupujesz żywego karpia na święta? O tym musisz pamiętać

Policja w Gostyninie przypomina, że kupując żywą rybę, należy pamiętać, że ona również ma swoje prawa i trzeba ją traktować w sposób humanitarny. W związku z tym mundurowi przypominają zalecenia oraz regulacje prawne dotyczące sprzedaży oraz przenoszenia żywych ryb.

Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb

  • Baseny powinny być szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach
  • Woda powinna być czysta, natlenowana lub napowietrzana. Co więcej, należy wymieniać 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin
  • Zagęszczenie - maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1 kg masy ryby/l wody
  • Optymalna temperatura wody powinna wynosić 4-6 stopni Celsjusza, maksymalnie 10 stopni Celsjusza
  • Ryby nie powinny mieć widocznych uszkodzeń. Te które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane w sposób humanitarny niezwłocznie po przybyciu do sklepu

Zalecenia dotyczące transportu żywych ryb

Kupując żywą rybę na Wigilię (i nie tylko!) należy również zapewnić jej odpowiedni transport. "W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą, opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb powinno zawierać wodę – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji. Dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb. Z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody" – przypominają policjanci z Gostynina.

Zalecenia dotyczące uśmiercania żywych ryb

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich humanitarnym uśmierceniu w miejscu do tego przystosowanym tj. osłoniętym lub wydzielonym tak, aby uniknąć udziału i obecności osób trzecich. Co więcej, zabronione jest pozbawianie ryb życia w obecności dzieci (art. 34 ust.4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt).

Srogie kary za znęcanie się nad rybami

Mundurowi z Gostynina przypominają, że niehumanitarne traktowanie żywych ryb i nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować bardzo surowymi karami. Może to być kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt), a w przypadku szczególnych okrucieństw nawet do lat 5.

Zawrotna kariera karpia. Czyli skąd karp na polskim stole
Sonda
Przygotowujesz karpia na wigilię?