ZUS wypłaca dodatkowe emerytury. Nawet 5540 zł więcej dla emerytów, ale jest jeden warunek

i

Autor: Pixabay ZUS wypłaca dodatkowe emerytury. Nawet 5540 zł więcej dla emerytów, ale jest jeden warunek

Ile!?

ZUS wypłaca dodatkowe emerytury. Nawet 5540 zł więcej dla emerytów, ale jest jeden warunek

2023-11-21 16:44

To nie żart! ZUS wypłaca dodatkowe emerytury. Seniorzy mogą wzbogacić się nawet o 5540 zł miesięcznie więcej! Aby dostać dodatkowe pieniądze, należy spełnić jeden, ale niezwykle ważny warunek. Niestety niezwykle mało prawdopodobne jest to, by wszystkim seniorom się to udało. By otrzymać dodatkową emeryturę, trzeba najpierw dożyć... 100 lat.

ZUS wypłaca dodatkowe emerytury. Warunek jest jeden

Nawet 5540 zł brutto więcej miesięcznie mogą otrzymać emeryci. Warunek jest jeden - najpierw trzeba dożyć 100 lat. To właśnie wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Takie dodatkowe emerytury wypłacane są comiesięcznie przez ZUS aż do końca życia. Co ważne, raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie. Oznacza to, że świadczenie honorowe nie ulega waloryzacji i jest wypłacane w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Wspomniana kwota bazowa stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. jest to dokładnie 5540,25 zł brutto miesięcznie.

Warto zaznaczyć, że osoby, którym zostało przyznane świadczenie honorowe ze względu na wiek, otrzymują dodatkowe pieniądze razem z przyznaną wcześniej emeryturą lub rentą.

Co zrobić, by dostać dodatkową emeryturę?

Z reguły świadczenie honorowe przez ZUS wypłacane jest z urzędu, bez wniosków i formalności, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia (emerytury lub renty). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia 100 lat życia nie pobierał żadnego świadczenia z ZUS. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie wniosku, ponieważ nie znajdował się w bazie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto dodać, że świadczenia honorowe seniorom wypłaca nie tylko ZUS. Takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Stulatkowie na Mazowszu

Z danych na koniec września wynika, że już 532 mieszkańców Mazowsza ma skończone 100 lat. 441 z nich to kobiety, zaś 91 - mężczyźni. To o prawie 90 osób więcej niż w 2022 roku!

Zdecydowana większość stulatków, bo aż 407, mieszka w Warszawie. Co więcej, to właśnie mieszkaniec stolicy jest najstarszą osobą na Mazowszu. Ma 110 lat.

Sonda
Obawiasz się kwoty swojej emerytury?

QUIZ: Znasz te piosenki? Która artystka wylansowała ten hit w czasach PRL?

Pytanie 1 z 14
„Szparka sekretarka”
Nasi Partnerzy polecają