Autor Niezapomnianych spokrewniony z królem Szwecji

i

Autor: Domena publiczna, Tomasz Radzik/Super Express Autor Niezapomnianych spokrewniony z królem Szwecji

WIDEO

Przodkowie autora "Niezapomnianych". Król Szwecji, doradca Batorego i sygnatariusz konstytucji nihil novi

2023-02-15 8:27

Druga część rodzinnych grobów autora programu "Niezapomniani. Cmentarne historie". Tym razem Maciej Gąsiorowski przedstawił swoich dalekich przodków. Wśród nich byli znani starostowie, marszałkowie koronni, kasztelanowie, magnaci i szambelanie. Jeśli wierzyć stronie sejm-wielki.pl prowadzonej przez dr Marka Minakowskiego, dalszymi krewnymi byli m.in. posłowie Sejmu Wielkiego, a także... król Szwecji!

Posłowie Sejmu Wielkiego

Konstanty Bniński (1730-1810) - marszałek Trybunału Głównego Koronnego, ostatni kasztelan chełmiński. Jego ojciec Wojciech Bniński (1710-1755) z Łodzi h. Łodzia, kasztelan Kowala był 7 razy pradziadkiem Macieja Gąsiorowskiego. 10 lipca 1737 roku podpisał we Wschowie konkordat ze Stolicą Apostolską.

Onufry Kicki (1750-1818) - szambelan, koniuszy wielki koronny. Jego siostra Zuzanna Ślaska była 6xprababką autora programu "Niezapomniani. Cmentarne historie". Po śmierci króla, Onufry w 1808 roku otrzymał za długi królewskie w rozliczeniu od Józefa Poniatowskiego Belweder. Synem Onufrego był m.in. Ludwik Kicki (1791-1831) - generał, szambelan dworu królewskiego Mikołaja I Romanowa. Poślubił swoją siostrzenicę Natalię Kicką (1806-1888), pionierkę polskiej archeologii i numizmatyki. Spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Ludwik brał udział w powstaniu listopadowym, poległ w czasie szarży jazdy w bitwie pod Ostrołęką. Jego grób znajduje się w Krukach.

Groby rodzinne autora "Niezapomnianych". Znany malarz, właściciele majątków i orientalista

Jego wnuczka, Ewa Teresa Karolina hr. Potocka z ks. Sułkowskich (1814-1881), była córką naczelnego wodza wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, Antoniego Pawła Sułkowskiego (1785-1836). 19 marca 1838 poślubiła w Dreźnie Władysława hr. Potockiego h. Pilawa (1815–1855). Po jego śmierci wstąpiła do zakonu. Była polska zakonnicą, założycielką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pochowana jest w grobowcu zbiorowym Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Cmentarzu Powązkowskim. August Kicki (1754-1824), brat Onufrego, poseł na Sejm Wielki, pracownik gabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego. W katakumbach na Starych Powązkach znajduje się jego epitafium. Jego brat Kajetan Kicki (1746-1812) był arcybiskupem metropolitą lwowskim oraz rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.

Dalsi przodkowie autora "Niezapomnianych"

Zygmunt Guldenstern, właśc. Sigismund Gyllenstierna (1598-1666 w Gdańsku) – 10xpradziadek - polski magnat pochodzenia szwedzkiego, kasztelan gdański, zarządca ekonomii malborskiej, starosta sztumski, przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Królestwie Danii w 1657 roku. Po śmierci spoczął w kościele Mariackim w Gdańsku, gdzie ok. 1651 urządził kaplicę rodową, w której pochowano także jego ojca i inne osoby z kręgu szwedzkich emigrantów.

Maciej Konopacki herbu Odwaga (zm. 1 listopada 1613) – - 11x pradziadek - sekretarz królewski od 1582, podkomorzy chełmiński (1588 - 1605), administrator apostolski diecezji pomezańskiej, wojewoda chełmiński (1605 - 1611), biskup chełmiński 1611-1613, starosta grudziądzki w 1603 roku. Zmarł 1 listopada 1613 w Wąbrzeźnie, pochowany w katedrze w Chełmży 

Per Brahe starszy (1520-1590) - 12xpradziadek, szwedzki kronikarz i polityk. Syn Joakima Brahe i Margarety Eriksdotter Wazy, siostry króla Szwecji Gustawa I Wazy (1496-1560). W 1548 poślubił Beatę Stenbock, siostrę późniejszej królowej Katarzyny Stenbock (1535-1621),  trzeciej żony Gustawa I.

Jan Dulski herbu Przeginia (1534-1590 w Warszawie) - 12xpradziadek – podskarbi wielki koronny w latach 1580-1590, kasztelan chełmiński w latach 1572-1590, podskarbi pruski w latach 1581-1590, ekonom malborski, łowczy podlaski, starosta świecki, starosta rogoziński, starosta dybowski, starosta brański od 1570 roku, starosta suraski w 1566 roku, w 1590 starosta tczewski, początkowo przeciwnik, a następnie najwierniejszy zwolennik i doradca Stefana Batorego. Luteranin.Podpisał dyplom elekcji Henryka III Walezego. Żonaty z siostrzenicą kanclerza Jana Zamoyskiego, Barbarą Rożen h. Gryf.

Anna Białaczowska Odrowążówna z Białaczowa herbu Odrowąż (1507-1557) – córka Jakuba Białaczowskiego z Dąbrówki Podlężnej. Druga żona (po właścicielce Sycyna Zofii Zasadównej Gutowskiej) Piotra Kochanowskiego (1485-1547) i matka m.in.: poety Jana Kochanowskiego (1530-1584). Nagrobek jej i męża znajduje się we Zwoleniu, w kaplicy Kochanowskich. Antoni Kruszyński (1706-1774) - 7xpradziadek, był mężem Eleonory Korwin-Kochanowskiej z Kochanowa h. Ślepowron )1710-1743_, 4xprawnuczki Anny. Drugą jego żoną była Ludwika Korwin-Kochanowska z Kochanowa h. Ślepowron (1720-1802), 7xprababka

Jerzy Konopacki herbu Odwaga (1477-1543) - 13xpradziadek - młodszy brat Jana, biskupa chełmińskiego. podkomorzy pomorski, kasztelan gdański, wojewoda pomorski, starosta świecki, członek Rady Prus Królewskich. Pochowany w Świeciu.

Jan (Janusz) Latalski z Latalic herbu Prawdzic - kasztelan gnieźnieński - 15xpradziadek. Dwukrotnie żonaty. Ojciec Jana, arcybiskupa gnieźnieńskiego i Janusza, wojewody poznańskiego, Benedykta, kanonika poznański oraz Macieja. Córka Barbara 1v. Janowska, 2v. Łącka, była żoną Jana Łąckiego, starosty płowieckiego.Jan Latalski podpisał konstytucję Nihil novi na Sejmie w Radomiu w 1505 roku. Podpisał także dyplom elekcji Zygmunta I Starego na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego na Sejmie w Piotrkowie 8 grudnia 1506 roku.

Karol VIII Knutsson Bonde (1408-1470) - król Szwecji i Norwegii (Karol I) - 14xpradziadek. W latach 1457-1464 schronił się w prowadzącej wojnę z zakonem krzyżackim Polsce. W zamian za pożyczkę w wysokości 15 tys. marek pruskich otrzymał w zastaw od Kazimierza Jagiellończyka ziemię pucką (980 km²). Niewielkie państwo puckie istniało formalnie do 1460, kiedy to Puck zdobyli Krzyżacy. Później król znalazł schronienie w Gdańsku.

Gabriel Tęczyński, z Morawicy herbu Topór, (ok. 1430, zm. 27 października 1497 w bitwie pod Koźminem) - 15xpradziadek – rycerz, dziedzic m.in. Kraśnika, Końskowoli, właściciel ziemski. Jego renesansowy grobowiec ufundowany przez jego syna Jana, znajduje się w kaplicy Tęczyńskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Kraśniku. Jego ojciec Jan był kasztelanem krakowskim.

Mikołaj Firlej (zm. 1526) - 15xpradziadek, kasztelan krakowski od 1520, hetman wielki koronny w latach 1515–1526, wojewoda sandomierski od 1514, wojewoda lubelski w latach 1507– 1514. Był sygnatariuszem aktu traktatu krakowskiego w 1525, który poprzedził hołd pruski. Pochowany razem z synem Piotrem, ich nagrobek znajduje się w kościele dominikanów w Lublinie. Piotr Firlej (zm. 1553) był magnatem, dworzaninem królewskim, kasztelanem chełmskim (1527), starostą: lubelskim, radomskim, kazimierskim, doradcą królowej Bony, a następnie Zygmunta Augusta.

Przedbor z Brzezia herbu Zadora (zm. ok. 1387) - 17xpradziadek – podstoli krakowski (1364), marszałek Królestwa Polskiego (w latach 1375–1378, oraz 1381–1387).Za rządów królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły również podskarbi wawelski. Jeden z trzech synów Zbigniewa z Brzezia – właściciela wsi Brzezie, Szarów, Dąbrowa i Grodkowice. Bliski współpracownik Kazimierza Wielkiego, który w 1370 roku w swoim testamencie zapisał Przedborowi oraz jego braciom Zbigniewowi i Pakosławowi Wodzisław.

Dobiesław Kurozwęcki, herbu Poraj (1320-1397) - 18xpradziadek - podstoli krakowski (1345-1351); podkomorzy sandomierski (1351-1355); kasztelan wiślicki (1355 lub 1356-1366); wojewoda krakowski (1366/1367 lub 1366-1380); wielkorządca Królestwa Polskiego (1380-1382), potem regent Królestwa Polskiego (1382-1384); kasztelan krakowski (od 1380). W "Koronie królów" grał go Michał Sitarski.

Dymitr z Goraja (ok. 1340, zm. 1400) - 18xpradziadek – marszałek wielki koronny, podskarbi wielki koronny. Był opiekunem młodej królowej Jadwigi. Za udział w powstrzymaniu jej od ślubu z Wilhelmem Habsburgiem (fakt ten uwiecznił na obrazie Jan Matejko) otrzymał miasteczko Szczebrzeszyn. Pochowany Zawichoście, w kościele św. Jana Chrzciciela.

Przodkowie autora Niezapomnianych. Król Szwecji, doradca Batorego i sygnatariusz konstytucji nihil novi