pkee

i

Autor: Materiał prasowy

prąd

Energia też jest towarem

2024-02-21 0:00 Tekst sponsorowany

Wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej kosztuje, podobnie jak wszystkich innych produktów czy usług, z których korzystamy w naszym domu. Jej cena zależy od kosztu wytworzenia i dostarczenia, zapotrzebowania i wysokości aktualnej produkcji. Natomiast nawet po wygaśnięciu działań osłonowych rachunki za prąd nie muszą być wyższe –wiele zależy od nas, ale też od tempa transformacji energetycznej.

Aktualnie dzięki działaniom osłonowym hurtowe ceny energii nie przekładają się bezpośrednio na jej cenę dla odbiorców. Lecz koszty tych działań ponosimy wszyscy – są one finansowane przez spółki energetyczne i budżet państwa. By ograniczyć te koszty i nie dopuścić do drastycznego wzrostu cen, należy stopniowo odchodzić od ich mrożenia. 

Działania osłonowe 

Dziś gospodarstwa domowe płacą za energię 0,41zł/kWh. To mniej niż przy aktualnych (0,74 zł/kWh) i ubiegłorocznych (1,05-1,12 zł/kWh) taryfach na sprzedaż energii. Mniej też kosztuje energia z dostawą na rynku terminowym – ok. 0,64zł/kWh. Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych przedłużono do końca czerwca 2024 r., a limity zużycia energii przez polskie rodziny dotyczą półrocznego zużycia, np. zamiast 3000 kWh/rok teraz to 1500 kWh/ pół roku. Wg rządu całkowite koszty ograniczania i zamrażania cen energii, gazu i ciepła na lata 2022-2023 to ok. 100 mld zł. 

Szybsza transformacja, czystsze powietrze 

O wzroście cen energii decydują głównie wzrost kosztów emisji CO2 w handlu emisjami EU ETS (65 EUR/t) i surowców energetycznych. Aby powstrzymać wzrost cen energii konieczna jest dekarbonizacja m.in. zwiększenie roli OZE (elektrownie wiatrowe, fotowoltaika) i energetyki jądrowej. Jak wskazuje Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, istotna jest też rola państwa, które umożliwi przyspieszenie inwestycji, zapewniając finansowanie lub gwarancje oraz zwiększenie mocy wytwarzania w związku z rosnącą elektryfikacją gospodarki.

pkee

i

Autor: Materiał prasowy

Składowe rachunku za energię 

Zamrożona cena netto sprzedaży energii elektrycznej (0,41PLN/kWh) w zależności od odbiorcy to ok. 50-60 proc. realnych kosztów na rachunku. Na jego wysokość wpływają też opłaty dystrybucyjne: jakościowa, sieciowa stała i zmienna, przejściowa, mocowa, kogeneracyjna, OZE (0 zł) i abonamentowa. Większość z nich to tzw. opłaty zmienne – im mniej energii zużyjemy, tym mniej za nią zapłacimy. Porady dotyczące ograniczenia zużycia energii znajdziemy na stronie kampanii PKEE „Liczy się energia” www.liczysieenergia.pl

Partnerem materiału jest Polski Komitet Energii Elektrycznej

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki