ministerstwo rodziny

i

Autor: Materiał prasowy

Warto się kształcić

Europejski Rok Umiejętności. Warto się kształcić

2023-06-20 0:00 Materiał sponsorowany

9 maja br. rozpoczął się Europejski Rok Umiejętności. Potrwa do 8 maja 2024 r. Dlaczego właśnie umiejętności są motywem przewodnim na najbliższe miesiące?

„Żyjemy w czasie dynamicznych zmian na rynku pracy, spowodowanych rozwojem cyfryzacji i nowych technologii. Naszym zadaniem, jako rządzących, jest stworzenie takich rozwiązań i narzędzi, dzięki którym osoby młode, rozpoczynające swoją ścieżkę zawodową oraz pracownicy już obecni na rynku pracy będą odpowiednio przygotowani do zmieniających się warunków” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W polityce rynku pracy oraz w polityce społecznej od lat podkreślane jest znaczenie kształcenia ustawicznego dla zatrudnienia i godnej pracy. W maju 2021 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły trzy główne cele społeczne do 2030 r.: w obszarze zatrudnienia, przeciwdziałania ubóstwu i właśnie umiejętności. Uzgodniono, że do 2030 r. odsetek osób dorosłych uczestniczących każdego roku w szkoleniu wyniesie co najmniej 60%.

W ostatnich latach obserwujemy ważne zmiany w gospodarce, takie jak szybka cyfryzacja i zielona transformacja. Uzupełnianie posiadanych umiejętności i nabywanie nowych kwalifikacji, w  tym także umiejętności cyfrowych, staje się wiec absolutnie niezbędne dla utrzymania i podejmowania zatrudnienia dobrej jakości.

Badania trendów na rynku pracy potwierdzają, że najłatwiejsze do zautomatyzowania są rutynowe zadania, które można łatwo zoptymalizować i skodyfikować – np. w przemyśle czy handlu. Oznacza to, że pewne grupy pracowników – zwłaszcza osoby słabiej wykształcone, ale także te, którzy mają wykształcenie wyższe, ale wykonują np. rutynowe zadania biurowe – będą prawdopodobnie najbardziej dotknięte zanikaniem niektórych zawodów. Jednocześnie będą powstawać nowe zawody i nowe miejsca pracy, o wyższej jakości i bardziej rozwijające. Te nowe szanse i możliwości są związane z wprowadzaniem nowych technologii i sposobów organizacji pracy oraz z zieloną transformacją.

„Europejski Rok Umiejętności to z pewnością nowy impuls do realizacji celów społecznych UE na 2030 rok. Szeroka debata na ten temat jest bardzo potrzebna i idzie w parze z działaniami, jakie realizujemy, czego dowodem jest historycznie niskie bezrobocie w Polsce” – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Bardzo niski poziom bezrobocia w Polsce skutkuje relatywnie dobrymi nastrojami na rynku pracy, ale jednocześnie niektórzy pracodawcy zwracają uwagę na niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Nabywanie nowych umiejętności na potrzeby zatrudnienia na współczesnym rynku pracy to nie jedyny powód, dla którego warto się uczyć. Uczenie się pozwala na lepsze pojmowanie świata i procesów w nim zachodzących. Badania naukowe wykazują, że istnieje ścisły związek między edukacją a zdrowiem i ogólnym zadowoleniem z życia. Uczenie się jest więc ważnym mechanizmem, który może poprawiać nasz dobrostan.

Właśnie ze względu na znaczenie powyższych wyzwań w skali całej Europy najbliższe miesiące będą dedykowane umiejętnościom. Celami Europejskiego Roku Umiejętności jest popularyzacja podnoszenia umiejętności, w tym poprzez współpracę z partnerami społecznymi, służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami i organizatorami kształcenia. Szczególny nacisk zostanie położony na aktywizację zawodową większej liczby osób, w tym kobiet i osób młodych.

W Polsce w ramach Roku Umiejętności są już i będą w kolejnych miesiącach organizowane liczne wydarzenia popularyzujące ideę uczenia się przez całe życie. Ta ogólnopolska debata nad potrzebą rozwijania umiejętności i nad tym, jakie umiejętności będą szczególnie przydatne na rynku pracy, rozpoczęła się podczas konferencji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – koordynującego Rok Umiejętności w Polsce – oraz Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanej w dniu 31 maja 2023 r.

„Wspólnie z gronem ekspertów spotkaliśmy się na Uniwersytecie Warszawskim, aby podjąć debatę o nabywaniu nowych umiejętności przez pracowników. Zaplanowaliśmy szereg działań mających na celu zachęcanie Polaków do podnoszenia kwalifikacji, a także rozmawialiśmy o nowych rozwiązaniach systemowych, oferujących lepsze możliwości w zakresie kształcenia ustawicznego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ma zaszczyt koordynować wydarzenia, które będą organizowane w tym obszarze” – wskazała minister Marlena Maląg.

ministerstwo rodziny

i

Autor: Materiał prasowy

PARTNEREM MATERIAŁU JEST:

ministerstwo rodziny

i

Autor: Materiał prasowy