obligacje

i

Autor: Shutterstock

Oszczędnościowe obligacje

Jak inwestować w obligacje skarbowe?

2024-04-15 0:00 Tekst sponsorowany

Trzymanie oszczędności w przysłowiowej skarpecie nie jest dobrym pomysłem. Można założyć lokatę albo ulokować pieniądze na koncie oszczędnościowym, ale są też inne możliwości. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na inwestowanie są obligacje skarbowe. To papiery o tzw. niskim ryzyku.

Najmniejsze ryzyko dotyczy oszczędnościowych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Wykup oraz wypłata odsetek są gwarantowane przez Skarb Państwa. Obligacje to obecnie także jeden z najbardziej przewidywalnych sposobów na inwestowanie.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa to dług, który państwo zaciąga u ciebie. Wystawiający obligacje nazywany jest emitentem, a kupujący – obligatariuszem. Umowę o obsługę obligacji skarbowych możesz podpisać z Biurem Maklerskim Pekao. Jeśli jesteś klientem  Banku Pekao S.A. (tego z żubrem), w obligacje możesz zainwestować za pośrednictwem:

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa to dług, który państwo zaciąga u ciebie. Wystawiający obligacje nazywany jest emitentem, a kupujący – obligatariuszem. Umowę o obsługę obligacji skarbowych możesz podpisać z Biurem Maklerskim Pekao. Jeśli jesteś klientem  Banku Pekao S.A. (tego z żubrem), w obligacje możesz zainwestować za pośrednictwem:

  • aplikacji mobilnej PeoPay,
  • serwisu bankowości internetowej Pekao24,
  • Punktów Sprzedaży Obligacji, które znajdziesz w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich w wybranych oddziałach Banku Pekao,
  • serwisu telefonicznego Biura Maklerskiego Pekao.

Gdy nie jesteś klientem banku

Jeśli nie jesteś klientem Banku Pekao, obligacje możesz kupić:

  • w Punktach Sprzedaży Obligacji, które znajdują się w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich w wybranych oddziałach Banku Pekao S.A.,
  • przez internet.

Jak to działa?

Działanie oszczędnościowych obligacji państwowych nie jest takie trudne, jak się wydaje. Możesz zacząć inwestować w detaliczne obligacje skarbowe już z niewielką kwotą - wystarczy ci 100 zł. Są różne okresy inwestowania. Korzystając przykładowo z Biura Maklerskiego Pekao, możesz kupić obligacje na 3 miesiące, rok, dwa, trzy, cztery i dziesięć lat. Wybierasz oprocentowanie - stałe lub zmienne, czy indeksowane inflacją. Możesz także przedterminowo wykupić obligacje.. Wycofując się przed końcem okresu inwestycji, otrzymasz zainwestowaną kwotę wraz z należnymi za dany okres odsetkami. Tu jednak potrącona zostanie opłata za rezygnację. Jej wysokość podawana jest w liście emisyjnym obligacji (dokument wydawany przez Ministra Finansów określający szczegółowe warunki emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych danej serii) i wiesz jaka jest ta kwota, zanim rozpoczniesz inwestycję. Jednak jeśli inwestowałeś w tzw. trzymiesięczne obligacje OTS zgodnie z listami emisyjnymi, otrzymasz 100 zł za każdą sztukę obligacji, a naliczone odsetki nie zostaną ci wypłacone.

Warto znaleźć Biuro maklerskie, które przy zakupie obligacji nie nakłada na ciebie żadnych kosztów. Biuro Maklerskie Pekao oferuje brak opłat za prowadzenie rachunku i podpisanie umowy.

___________________________

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

publikacja handlowa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki