obligacje

i

Autor: Materiał prasowy

Badania CBOS „Korzystanie z internetu w 2023 r.”

Jak kupujemy oszczędnościowe obligacje skarbowe

2024-04-15 0:00 Tekst sponsorowany

Obligacje skarbowe to instrumenty finansowe obarczone pewnym ryzykiem, jednak to ryzyko jest bardzo niskie i dotyczy głównie niewypłacalności Skarbu Państwa- W przypadku obligacji skarbowych, to Skarb Państwa jest gwarantem ich wykupu z odsetkami. Ich zakupu możesz dokonać za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao, osobiście lub online.

Z badania CBOS „Korzystanie z internetu w 2023 r.” wynika, że z bankowości elektronicznej korzysta obecnie 81 proc. internautów. Wśród badanych poniżej 25. roku życia jest to 92 proc.! To pokazuje, że w szczególnie młodszych kategoriach wiekowych korzystanie z internetu jest najpopularniejsze. Warto pamiętać, że także przy zakupie obligacji skarbowych mamy taką możliwość.

Niemal połowa obligacji kupiona przez Internet w 2023 r.

Detaliczne obligacje skarbowe można kupić w Biurze Maklerskim Pekao – osobiście lub przez Internet.. Badania Biura Maklerskiego Pekao podsumowujące 2023 rok pokazują , że  inwestorzy do 35. roku życia chętniej kupowali obligacje za pośrednictwem aplikacji Peopay. Tak w ubiegłym roku zrobiło aż 70 proc. młodych klientów. Blisko 30 proc. preferuje bankowość internetową – serwis Pekao24. Mniej niż 1 proc. osób poniżej 35. roku życia kupiło papiery skarbowe w punktach sprzedaży obligacji.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe – jak to działa?

  1. Wystarczy mała kwota - by zacząć inwestować w detaliczne obligacje skarbowe, wystarczy ci 100 zł.
  2. Różne okresy inwestowania – w Biurze Maklerskim Pekao możesz kupić obligacje na 3 miesiące, rok, dwa, trzy, cztery i dziesięć lat.
  3. Różne rodzaje oprocentowania - masz do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne oraz indeksowane inflacją.
  4. Możliwość przedterminowego wykupu obligacji - wycofując się przed końcem okresu inwestycji, otrzymasz zainwestowaną kwotę wraz z należnymi za dany okres odsetkami, ale potrącona zostanie opłata za rezygnację. Jej wysokość podawana jest w liście emisyjnym obligacji (dokument wydawany przez Ministra Finansów określający szczegółowe warunki emisji oszczędnościowych obligacji skarbowych danej serii) i wiesz jaka jest zanim rozpoczniesz inwestycję. Jednak jeśli inwestowałeś w tzw. trzymiesięczne obligacje OTSzgodnie z listami emisyjnymi, otrzymasz 100 zł za każdą sztukę obligacji, a naliczone odsetki nie zostaną ci wypłacone.
  5. Zero kosztów przy zakupie obligacji skarbowych – Biuro Maklerskie Pekao oferuje brak opłat za prowadzenie rachunku i podpisanie umowy.

___________________________

PUBLIKACJA HANDLOWA. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

publikacja handlowa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki