Szczecin

i

Autor: Materiał prasowy

Konferencja

Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 – Energia Miasta Szczecin

2024-02-29 0:00 Tekst sponsorowany

O tym, jak ważne jest budowanie niezależności energetycznej dla samorządów i jak można osiągnąć ten cel w najbliższym czasie, będą dyskutować uczestnicy konferencji Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 – Energia Miasta Szczecin, która już w dniach 21–22 marca odbędzie się w szczecińskiej Netto Arenie.

Szczecin jest liderem, jeśli chodzi o samowystarczalność energetyczną, wśród dużych miast. W 2023 roku dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii oraz własnej produkcji energii miasto zaoszczędziło 16 mln złotych. Prawie 8 mln złotych oszczędności udało się wypracować dzięki produkcji energii elektrycznej w procesie spalania śmieci, pozostała kwota to oszczędności z tytułu prądu niezakupionego, a wyprodukowanego przez OZE. Zwiększając udział własnych źródeł energii, miasto uniknęło kolosalnych opłat za energię elektryczną i w znacznym stopniu uniezależniło się od czynników zewnętrznych. Konsekwentne wdrażanie nowych rozwiązań i inwestycje w odnawialne źródła energii zapewnią miastu bezpieczeństwo dostaw i pewność, że energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku odnawialnych źródeł energii - dbałość o środowisko.

Energii w Szczecinie nie zabraknie, a w przypadku odnawialnych źródeł energii – dbałość o środowisko.

W działania zmierzające do zwiększenia wykorzystywania własnych źródeł energii, a docelowo uzyskania samodzielności energetycznej, doskonale wpisuje się polityka energetyczna Szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Spółka produkuje energię z farm foto-woltaicznych, turbiny Francisa oraz  biogazu. Całość prądu wyprodukowanego w ZWiK-u  w 2023 roku to imponujące 8911 MWh. W 2022 roku było to  8197 MWh. To przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji produkuje prąd ze słońca, wody i ścieków. Wyprodukowana energia jest wykorzystywana do produkcji wody do picia i oczyszczania ścieków komunalnych. Obecnie 29% energii elektrycznej zużywanej w spółce pochodzi z własnych instalacji.

Sukcesem energetycznym jest także działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. – EcoGeneratora, dzięki której wyprodukowana w procesie spalania śmieci energia w 2023 roku po raz pierwszy zasiliła miejskie jednostki Szczecina. Było to w sumie ponad 17 tys. MWh, a energia trafiła do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Mając koncesję sprzedażową EcoGenerator może produkować i sprzedawać energię elektryczną i cieplną do innym miejskich jednostek. Stawki dostawy prądu z EcoGeneretora są niemalże o  40% niższe od tych proponowanych przez krajowych dostawców.

Szczecin

i

Autor: Materiał prasowy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uda się zaoszczędzić prawie 6,2 mln zł netto. W roku 2024 planowana ilość energii elektrycznej dostarczanej do miasta z EcoGeneratora przekroczy 25 tys. MWh i poza  oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną i SPNT prąd z odpadów komunalnych będzie napędzał szczecińskie tramwaje i autobusy elektryczne oraz zasili oczyszczalnię ścieków na Międzyodrzu.

Trzecim merytorycznym partnerem Konferencji oraz istotnym ogniwem w procesie uniezależniania się Szczecina od zewnętrznych dostawców energii jest Szczecińska Energetyka Cieplna, która zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła systemowego, energii elektrycznej. SEC świadczy także usługi energetyczne na terenie Szczecina oraz jako Grupa SEC w czterech województwach na terenie Polski. Doświadczenie na rynku energetycznym zdobywa od 1962 roku, a od blisko 20 lat jest częścią jednego z największych koncernów energetycznych – E.ON. Drugim kluczowym udziałowcem SEC po E.ON jest Gmina Miasto Szczecin.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii i budowa farm fotowoltaicznych to kolejny cel realizowany w ramach projektu EMS. Położenie Szczecina i dostępność terenów z odpowiednimi warunkami nachylenia i nasłonecznienia mogą zapewnić miastu nawet 45 tys. MWh prądu rocznie. Docelowo, farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła energii, razem z EcoGeneratorem, który jest w stanie zabezpieczyć ok. 65 proc. potrzeb energetycznych Miasta, byłyby w stanie całkowicie pokryć zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi samodzielność energetyczną.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem Szczecin podzieli się z innymi samorządami w trakcie konferencji „Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 – Energia Miasta Szczecin”, na którą już dzisiaj zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się w Netto Arenie w dniach 21–22 marca.

Szczein

i

Autor: Materiał prasowy

Na przykładzie największych spółek komunalnych – szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który jest liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zostaną zaprezentowane korzyści z produkcji energii z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz  biogazu. W spotkaniu wezmą także udział specjaliści z EcoGeneratora, z którego wyprodukowana energia zaspokaja nie tylko własne potrzeby, ale także pokrywa znaczną część zapotrzebowania miasta. Do udziału zaproszono także przedstawicieli Ambasady Królestwa Danii, światowego lidera w produkcji biogazu z odpadów rolniczych i organicznych, oraz przedstawicieli firm z branży energetycznej oferujących rozwiązania dla samorządów. O rozwiązaniach dla samorządów opowiedzą też przedstawiciele Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, którzy, bazując na własnych doświadczeniach, zaprezentują nowe spojrzenie na rozwój energetyczny Szczecina. Jednym z większych wyzwań branży ciepłowniczej jest przekształcenie tradycyjnych modeli energetycznych miast w zrównoważone rozwiązania energetyczne.

Konferencja będzie także okazją do wizyt studyjnych w naszych dwóch największych spółkach komunalnych – Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów oraz Szczecińskich Wodociągach.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany