kukurydza maj 2024

i

Autor: materiały prasowe

Warto wiedzieć

Ochrona kukurydzy przed chwastami

2024-06-06 0:00 Tekst sponsorowany

Kukurydza jest rośliną chętnie wybieraną przez rolników. Wykorzystuje się ją na cele paszowe, spożywcze, jako surowiec przemysłowy i energetyczny. Może być stosowana jako pasza energetyczna (ziarno, kiszonka z całych roślin, z kolb (CCM), zielonka) przede wszystkim w żywieniu bydła i trzody chlewnej, a także drobiu. Uprawa kukurydzy wydaje się prosta, jednak wymaga dużej dbałości o prawidłowy wzrost roślin na każdym etapie: od siewu po zbiór. Szczególnie ważne jest przeprowadzenie skutecznej ochrony herbicydowej – niezwalczone chwasty znacznie ograniczają poziom plonowania kukurydzy.

Łączna powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w 2023 r. przekroczyła 1,8 mln hektarów – to jedna z głównych roślin uprawnych w kraju. Nic dziwnego - kukurydza jest rośliną bardzo wydajną. Niestety, jak każda uprawa reaguje na brak opadów. Susza znacznie redukuje plony. Jednak kukurydza wymaga także troski o brak chwastów. Na polu kukurydzy występuje ich szerokie spektrum, z których kilka jest uznawanych za najbardziej uciążliwe. Do tej grupy zaliczają się chwasty jedno- i dwuliścienne: chwastnica jednostronna, komosa biała, szarłat szorstki, chwasty rumianowate, rdestówka powojowa oraz perz właściwy. I, o ile, na wysokość opadów wpływu nie mamy, to na ochronę pola przed chwastami już tak.

Dlaczego chwasty niszczą plony

Kukurydza wymaga szczególnej ochrony przed chwastami wymaga w początkowym okresie swojego wzrostu. Siew w szerokie rzędy i jej początkowo wolny wzrost sprzyja szybkiej ekspansji chwastów. Pozostawienie tej sytuacji bez interwencji może zakończyć się katastrofalnie dla plonów. Chwasty konkurują z kukurydzą o wodę, składniki pokarmowe oraz dostęp do światła słonecznego. Skuteczną ochronę herbicydową trzeba przeprowadzić jak najszybciej – w fazie 2-4 liści kukurydzy. Szybka i efektywna ochrona to kluczowy element dla uzyskania wysokiego plonu zielonki czy ziarna kukurydzy.

Jak skutecznie zwalczyć chwasty

Aby ochrona kukurydzy była skuteczna, ważne jest, aby herbicydy charakteryzowały się kilkoma cechami:

  • szerokie spektrum zwalczanych chwastów,
  • szybkie działanie,
  • skuteczność chwastobójcza na chwasty znajdujące się nawet w zaawansowanych fazach rozwojowych,
  • długotrwałe zabezpieczenie przed ponownymi wschodami,
  • selektywność herbicydów – niszcząca działalność tylko na chwasty, a możliwie najbardziej neutralna dla uprawianej kukurydzy.

Optymalnym rozwiązaniem będzie kompozycja produktów: Nikosar® 060 OD, Juzan® Extra 100 SC i Tezosar® 500 SC, które są dostępne w gotowym zestawie TEZOSAR® EXTRA BOX.

Co w pakiecie

Pakiet został przygotowany w trzech wariantach wielkościowych, na około: 1,4 ha, 7 ha i 14 ha.

Działanie substancji aktywnych pakietu zazębia się na wielu płaszczyznach – 3 różne mechanizmy działania, szerokie spektrum zwalczanych chwastów, działanie doglebowe i nalistne. Wśród substancji aktywnych znajdują się:

  • nikosulfuron – jest pobierany przez liście i przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym chwastnicy jednostronnej i perzu właściwego,
  • terbutyloazyna – działa odglebowo, jest pobierana przez korzenie, zwalcza chwasty dwuliścienne, zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym,
  • mezotrion – jest pobierany przez liście i korzenie chwastów, zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty

Aplikacja nalistna TEZOSAR® EXTRA BOX jest możliwa nawet w fazie sześciu liści kukurydzy, czyli w BBCH 16. Ochrona kukurydzy z zestawem TEZOSAR® EXTRA BOX jest maksymalnie ułatwiona, ponieważ produkty działają na szerokie spektrum chwastów, występujące na plantacji kukurydzy.

Kilka faktów o kukurydzy

JAKA GLEBA DLA KUKURYDZY

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i nie lubi gleb ciężkich podmokłych i zimnych. Z powodzeniem udaje się na glebach lekkich oraz torfach niskich, gdzie dość często występuje niedobór miedzi. Może być uprawiana na glebach kompleksów pszennych i żytnich, zbożowo-pastewnych. Na glebach lekkich, na których udaje się ziemniak, jeżeli stosowane jest prawidłowe nawożenie, daje wyższy plon od innych zbóż.

DUŻE ILOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I WODY

Kukurydza pobiera przeciętnie z gleby - z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy - 30 kg azotu, 12 kg fosforu, 30 kg potasu, 10 kg wapnia, 10 kg magnezu, 4 kg siarki oraz 11 g boru, 14 g miedzi, 110 g manganu, 0,9 g molibdenu i 85 g Cynku.

LEPSZY NAWÓZ NATURALNY

Kukurydza jest rośliną najlepiej wykorzystującą składniki pokarmowe z nawozów naturalnych, dlatego dysponując obornikiem i gnojówką lub gnojowicą, należy je w pierwszej kolejności stosować pod kukurydzę.

ODPOWIEDNIA MIESZANKA DLA REJONU

Mieszańce średniopóźne są przeznaczone do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju, w rejonie południowo-zachodnim i południowo-wschodnim. W tym rejonie mogą być też uprawiane zarówno mieszańce wczesne, jeśli jest to podyktowane względami organizacyjnymi lub gdy po zbiorze kukurydzy wysiewa się pszenicę ozimą. W rejonie środkowym zaleca się uprawę mieszańców średniowczesnych i wczesnych. W rejonie północnym, o najmniej korzystnych warunkach termicznych, zaleca się uprawę mieszańców bardzo wczesnych i wczesnych.

Więcej informacji

Jeżeli chcesz lepiej poznać Nikosar ® 060 OD, Juzan® Extra 100 SC i Tezosar® 500 SC (produkty wchodzące w skład zestawu), odwiedź stronę internetową www.ciechagro.pl

PARTNEREM MATERIAŁU JEST QEMETICA Agricultural Solutions.

kukurydza maj 2024

i

Autor: materiały prasowe

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki