Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”

i

Autor: Materiały prasowe

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”

2023-08-31 13:31 Materiał sponsorowany

Choć wojna w Ukrainie wciąż trwa, ukraiński rząd już ogłosił zamiar rozpoczęcia pierwszego etapu odbudowy. Ten projekt będzie największym przedsięwzięciem tego typu od II wojny światowej, który będzie wymagał znacznej koordynacji między rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Niezwykle ważnym jest, aby ten proces przyczynił się do transformacji państwa, a nie odnowienia „Ukrainy sprzed wojny”. Modernizacja powinna dotknąć nie tylko infrastrukturę i technologię, ale przede wszystkim dotyczyć zmian instytucjonalnych. Z kolei wyzwania, związane ze stworzeniem mechanizmu przyciągania i dystrybucji środków, ich efektywnym wykorzystaniem i wprowadzeniem mechanizmów prawnych mogą już teraz stanowić podstawę przyszłości Ukrainy, w tym jako pełnoprawnego członka wspólnoty europejskiej.

Deklaracje o stworzeniu specjalnych instrumentów finansowania odbudowy Ukrainy złożyła niedawno Komisja Europejska. Będzie to źródło finansowania zaplanowane do wspierania potrzeb tego kraju w latach 2024-2027. Z deklaracji Komisji wynika, że łącznie Ukraina może liczyć na 50 mld euro z tego instrumentu, które powinno zostać przeznaczone na stabilizację finansową, wsparcie ożywienia gospodarczego, a także odbudowę i modernizację kraju. Pomoże to wydatnie Ukrainie w realizacji działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE.

Podczas panelu „Odbudowa Ukrainy: między planem a realizacją”, który odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, paneliści będą zastanawiać się nad wyzwaniami związanymi z procesem wsparcia odbudowy Ukrainy, w tym, czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy zapewniającej koordynację pomocy z Unii Europejskiej i innych państw świata.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Teresa Czerwińska, Europejski Bank Inwestycyjny
  • Edwin Bendyk, Fundacja Batorego
  • Mihnea Claudiu Drumea, Kancelaria Premiera Rumunii
  • Galyna Janchenko, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Sekretarz Rady Inwestycyjna ds. odbudowy Ukrainy
  • Robert Kirchner, niemiecka grupa doradcza przy rządzie Ukrainy
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany