pge

i

Autor: Materiał prasowy

Podsumowanie działalności

PGE - Grupa społecznie odpowiedzialna

2024-02-16 0:00 Tekst sponsorowany

PGE, jako lider transformacji sektora energii w Polsce od wielu lat w swoich działaniach uwzględnia cele klimatyczne, jak również aktywnie wspiera inicjatywy w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Bilans zaangażowania Grupy PGE w 2023 roku z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przedstawia się następująco: ponad 80 projektów środowiskowych, wsparcie dla 25 instytucji ochrony przyrody i współpraca z 9 parkami narodowymi. Celem prowadzonych przez PGE działań jest edukacja przyrodnicza, ochrona bioróżnorodności i zagrożonych gatunków, a także pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Współpraca z parkami narodowymi i instytucjami ochrony przyrody 

Od 2020 r. PGE współpracuje z parkami narodowymi w ramach autorskiego programu „Energia rytmu natury”. W minionym roku wsparcie otrzymało 25 instytucji ochrony przyrody – w tym 9 parków narodowych: Biebrzański, Świętokrzyski, Roztoczański, Kampinoski, Wigierski, Narwiański, Bieszczadzki, Magurski oraz Słowiński Park Narodowy. W ramach tej współpracy prowadzone są działania na rzecz ochrony gatunków zagrożonych. Realizowane są badania, których wyniki wykorzystuje się do zaplanowania działań ochronnych. Owocem trzyletniej współpracy była realizacja ponad 260 projektów prośrodowiskowych, naukowo-badawczych i edukacyjnych.

pge

i

Autor: Materiał prasowy

Angażujące społeczność projekty edukacyjne 

Grupa PGE we współpracy z parkami narodowymi realizuje projekty angażujące lokalną społeczność, dzieci i młodzież szkolną z otuliny parków, turystów oraz pracowników Grupy PGE i ich rodziny. Są to m.in. „Letnia Akademia Przyrody” i „Wakacyjne Warsztaty Hydrobiologiczne” organizowane w Wigierskim Parku Narodowym, „Tajemnicza moc rzeki” w stałej ofercie Narwiańskiego Parku Narodowego czy „Takie małe, a takie ważne” w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Dodatkowo powstał cykl filmów przyrodniczych pt. „Energia rytmu natury”, który rejestrując obrazy w niedostępnych dla turystów terenach parków, pozwala zaobserwować m.in. życie dzikich zwierząt np. rysia, wilka czy jelenia. W ramach cyklu powstały 4 filmy: Wiosna, Lato, Jesień i Zima, które są dostępne na kanale YouTube.

pge

i

Autor: Materiał prasowy

Partner Strategiczny LOP 

Grupa PGE, będąc Partnerem Strategicznym Ligii Ochrony Przyrody (LOP), uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności m.in. nasadzenia drzew, zagospodarowania łąk kwietnych, sprzątania lasów. Podczas ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej przez PGE i LOP „Ochrona przyrody w miastach”, poruszono kwestie m.in. adaptacji miast do zmian klimatu czy unijnego wsparcia dla miast. 

Program „Lasy Pełne Energii” 

Pracownicy PGE razem z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością sadzą drzewa w ramach programu, który istnieje już 24 lata! Od początku programu 29 tys. osób posadziło blisko milion drzew w 72 lokalizacjach (14 województw). W ten sposób PGE zwiększa świadomość ludzi na temat roli lasów i odnowienia gospodarki leśnej, ale także pomaga w pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

pge

i

Autor: Materiał prasowy

Wolontariat pracowniczy PGE 

PGE to firma odpowiedzialna biznesowo, środowiskowo i społecznie. Jej pracownicy uczestniczą w różnych działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących w ramach wolontariatu pracowniczego. W ub.r. wspierali m.in.: 

  •  organizację festiwalu „Wawel jest Wasz” w Krakowie; 
  •  wydarzenia sportowe organizowane przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego; 
  •  inicjatywy zapewniające równy dostęp do edukacji, kultury, muzyki i sztuki we współpracy z filharmoniami i muzeami; 
  •  realizację programu PGE pn. „Krew nie woda – nie bądź obojętny”, w którym pracownicy PGE oddają honorowo krew (w 2023 r. aż 1150 pracowników PGE oddało blisko 500 litrów krwi). 

Akcja „Polskie – kupuję to!” 

Akcja zachęca do kupowania lokalnych produktów oraz dokonywania przez konsumentów świadomych wyborów. Dzięki współpracy PGE z twórcami aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy” – Polacy mogą łatwo zidentyfikować polskie marki za pomocą smartfonu. Aplikację Pola pobrano 750 tys. razy, a za jej pośrednictwem zeskanowano łącznie 12 mln produktów. 

pge

i

Autor: Materiał prasowy

ENERGETYCY I ORNITOLODZY – RAMIĘ W RAMIĘ 

Ochrona ptaków w Polsce to kolejny ważny filar działalności Grupy PGE. W trosce o bezpieczeństwo infrastruktury elektroenergetycznej i ptaków – pracownicy spółki montują na słupach energetycznych platformy gniazdowe, które chronią młode bociany przed porażeniem prądem. Obecnie na terenie PGE Dystrybucja jest ok. 30tys. platform, które są bezpiecznym schronieniem dla bocianów białych. Z kolei kominy elektrowni i elektrociepłowni należące do Grupy PGE chętnie wybierają na dom sokoły wędrowne. Co roku energetycy pomagają też ornitologom zaobrączkować młode bociany. W 2023 r. zaobrączkowano 894 osobniki w362 gniazdach, a9 bocianów wyposażono w urządzenia GPS, które pozwolą ustalić bieżącą lokalizację ptaków i trasy migracji. W niektórych miejscach na słupach i stacjach transformatorowych PGE zamontowała ok. 100 odstraszaczy, które zniechęcą ptaki do siadania na elementach sieci.

NA SPACER PO PARKU NARODOWYM 

Wydany w 2023 r. „Spacerownik” to niewielka publikacja przedstawiająca walory parków narodowych wspieranych przez PGE. Zawiera mapy z zaznaczonymi ścieżkami edukacyjnym, pieszymi i rowerami szlakami turystycznymi oraz ciekawostki o zwierzętach i zagadki. W tym roku PGE zaplanowała publikację drugiej odsłony „Spacerownika”.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki