Orlen gosc

i

Autor: Materiały prasowe

Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos przyniesie korzyści klientom

2022-01-17 9:56

Połączenie z PKN Orlen to szansa dla Grupy Lotos na długoterminową, stabilną działalność, a także na dalszy intensywny rozwój. Zwiększenie skali inwestycji wpłynie pozytywnie na poziom bezrobocia w Polsce oraz na wzrost zatrudnienia w nowych, atrakcyjnych segmentach gospodarki. Dodatkowo przyczyni się także do większej stabilizacji cen, które staną się atrakcyjne dla klientów.

Lotos to przede wszystkim działalność rafineryjna, która jest bardzo mocno uzależniona od otoczenia zewnętrznego, m.in. cen ropy, kursów walut, zmian regulacyjnych. Nawet wysoka sprawność rafinerii nie chroni jej przed brakiem rentowności. Z perspektywy zmian zachodzących w przemyśle rafineryjnym w Europie i na świecie, połączenie z Orlenem chroni więc Lotos przed negatywnym scenariuszem, który mógłby się ziścić w przypadku dalszego samodzielnego funkcjonowania na rynku.

Wystarczy spojrzeć na wyniki spółek w trudnym dla branży 2020 r. Lotos wygenerował ponad 1 mld zł straty netto. PKN Orlen w tym czasie osiągnął natomiast 2,8 mld zł zysku netto, pomimo straty obszaru rafinerii. To najlepiej oddaje perspektywę dla spółek opartych wyłącznie na jednym obszarze działalności. W dodatku taki trend panuje w całej Europie.

Rozwój pracowników i nowe miejsca pracy

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos przyniesie korzyści także dla pracowników. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN Orlen jest zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami.

Po połączeniu skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG wzrośnie. W efekcie pracownicy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju kariery. Koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego. To pozwoli na wszechstronny rozwój w nowych oraz poszukiwanych i bardzo pożądanych na rynku obszarach kompetencyjnych. Umożliwi także m.in. zdobycie doświadczenia w spółkach wchodzących w skład powiększonego koncernu, także tych zagranicznych

Stabilne i atrakcyjne ceny dla klientów

Przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen nie spowoduje wzrostu cen paliw na stacjach. Należy pamiętać, że ceny te zależą od wielu czynników zewnętrznych, takich jak ceny ropy naftowej na światowych rynkach czy kursy walut. Fuzja, która oznacza również optymalizację kosztów, przełoży się na oszczędności, a w konsekwencji będzie prowadzić do większej odporności koncernu na wahania rynkowe. Dzięki temu można oczekiwać większej stabilności cen. W Polsce paliwa od lat należą do najtańszych w Europie i połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos tego nie zmieni.

Budowa jednego silnego koncernu multienergetycznego otworzy jednocześnie furtkę do rozszerzenia oferty połączonych firm, dzięki uzyskaniu bezpośredniego dostępu do bazy kilkunastu milionów klientów detalicznych. Realnym rozwiązaniem jest w przyszłości zbiorczy rachunek za gaz czy energię elektryczną. Oznacza to więc większą wygodę i dodatkową oszczędność czasu dla klienta.

Połączenie stwarza także duży potencjał do dalszego rozwoju programu lojalnościowego VITAY, opartego o szereg kompleksowych usług. PKN Orlen już teraz prowadzi liczne akcje oraz promocje na swoich stacjach paliw, dzięki którym wyjściowa cena paliwa jest niższa. Dobrym przykładem jest wprowadzony na stałe rabat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Tylko w ciągu 2020 r. ponad 400 tysięcy rodzin przynajmniej raz skorzystało z tej zniżki.

Zyski dla regionu

Zwiększenie skali działalności spółek po połączeniu przełoży się na większe podatki dla Pomorza. Najważniejsze wpływy z podatków pozostaną w Gdańsku. Nadal będzie odprowadzany podatek od nieruchomości, który wynosi ok. 100 mln. zł rocznie. Podobnie będzie z dochodami z PIT pracowników, które wpływają do lokalnego samorządu. Jeden silny koncern niewątpliwie znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu.

Lokalne społeczności zyskają większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Grupa Lotos aktywnie angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych w województwie pomorskim. Tylko w 2021 r. wydatki te wyniosły łącznie niemal 9 mln zł. Fuzja tego nie zmieni, wręcz przeciwnie. Sam PKN Orlen już od 2018 r. aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Środki przeznaczane są przede wszystkim na działania edukacyjne (bezpieczeństwo na drogach), kulturalne (wsparcie instytucji kulturalnych, sponsoring festiwali filmowych) i społeczne. Z kolei w 2019 r. PKN Orlen zorganizował największą polską imprezę motoryzacyjną – VERVA Street Racing właśnie w Gdyni.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PKN ORLEN