Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”

i

Autor: Materiały prasowe

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Sesja plenarna – „Scenariusze dla bezpiecznego świata”

2023-08-31 13:27 Materiał sponsorowany

Zmieniające się uwarunkowania i obecny kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego przejawiają się nie tylko w zakresie militarnym, ale także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym. Trwająca od miesięcy wojna na Ukrainie pokazała istotność refleksji nad globalnym bezpieczeństwem oraz zapewnieniem prężnej reakcji istniejących struktur i organizacji międzynarodowych na aktualne wyzwania. Jaką rolę powinny odgrywać Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki w kształtowaniu nowego systemu bezpieczeństwa? Jaki będzie wkład regionalnych mocarstw w nowy ład geopolityczny?

NATO w swojej nowej strategii jasno definiuje, że Rosja stała się głównym zagrożeniem dla Sojuszu. Dla neutralizacji tego zagrożenia kraje członkowskie będą wzmacniać zdolności kolektywnej obrony. Przesunięcie akcentów z zarządzania kryzysowego i zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jako źródła ryzyka, na konkretnie wskazany kraj potencjalnego agresora - Rosję, i konieczność powrotu do polityki odstraszania, zmusza decydentów i dowodzących armiami państw członkowskich do zmiany priorytetów szkoleniowych i zakupowych. Jednak nie jest to jedyne wyzwanie przed jakim stoi Sojusz w kontekście wypracowania scenariuszy dla bezpiecznego świata. Narasta bowiem napięcie także w innych sektorach świata. Rywalizacja USA-Chiny powoduje, że sojusznicy Ameryki z niepokojem patrzą na deklaracje kolejnych Prezydentów dotyczące stopnia zaangażowania armii amerykańskiej w Europie. Prawdopodobnie należy pogodzić się z faktem, że geostrategiczne centrum bezpieczeństwa na świecie przesuwa się z regionu Europy do obszaru Pacyfiku.

Podczas sesji plenarnej „Scenariusze dla bezpiecznego świata”, która odbędzie się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, uczestnicy, także na bazie swoich doświadczeń, przedstawią swoje wizje rozwoju globalnej sytuacji bezpieczeństwa w perspektywach krótko i długoterminowej. W sesji wezmą udział wybitne osobowości z obszaru wojskowości i bezpieczeństwa, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Udział w panelu zapowiedzieli:

  • Rajmund Andrzejczak, Sztab Generalny Wojska Polskiego
  • Vincenzo Camporini, Instytut Stosunków Międzynarodowych, były Szef Sztabu Generalnego Włoskiej Armii, Włochy
  • Kimberly Kagan, Instytut Badań nad Wojną, USA
  • Tomasz Siemoniak, Poseł na Sejm RP
  • Robert Spalding, generał w stanie spoczynku, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny, USA