W 2021 planujemy na bieżąco

2021-01-20 10:31 Materiał Partnerski
W 2021 planujemy na bieżąco
Autor: Shutterstock

Nowy rok, nowy ja – niech rzucą kamieniem ci, którzy nigdy nie wypowiedzieli tej magicznej formułki. Z każdym nadchodzącym rokiem snujemy plany i marzenia na kolejnych 365 dni, ale nie tym razem. Jak wynika z badania Barometr Providenta, ponad połowa z nas nie zamierza robić planów ani postanowień noworocznych na rok 2021. Dlaczego?

Miniony rok był trudny – dla całego świata, również dla nas, Polaków. Życie w strachu i izolacji, coraz to nowe obostrzenia i szum informacyjny, utrata pracy i bliskich nie pozostały bez wpływu na nasze życie i postrzeganie rzeczywistości. Nic dziwnego, że Polacy mentalnie przygotowują się na kolejne uderzenie i większość z nas woli niczego nie planować.

Bez planu

Badani Polacy zostali zapytani o plany i postanowienia na 2021 r. Z danych wynika, że większość z nas nie zamierza robić postanowień noworocznych ani niczego planować (prawie 37 proc. badanych), z czego w grupie tej znalazło się więcej kobiet niż mężczyzn. Blisko 61,8 proc. uczestników badania przyznało, że najbliższe mu stwierdzenie na nowy rok brzmi „niczego nie planuję, nie wiadomo, co będzie, dostosuję się do chwili”. Nie chcemy niczego planować, bo rzeczywistość brutalnie zweryfikowała nasze ubiegłoroczne plany. Staliśmy się bardziej elastyczni, co może pozwolić nam uniknąć wielu rozczarowań.

Wpływ pandemii na różne obszary życia

Respondenci zostali zapytani o to, jak pandemia wpłynie na ich plany w wybranych obszarach życia. Większość uczestników badania wskazała, że epidemia nie wpłynie na ich plany związane z domem lub mieszkaniem, sytuacją zawodową, rozwojem osobistym, życiem uczuciowym i rodzinnym. Warto zaznaczyć, że ponad 30 proc. osób w wieku 18–24 lat wskazało na negatywne oddziaływanie pandemii na relacje. Przyczyną może być ograniczenie kontaktów towarzyskich i możliwości przemieszczania się. To powoduje, że młodzi ludzie nie mają gdzie nawiązywać nowych znajomości, trudniejsze też stało się pielęgnowanie już istniejących.

COVID-19 vs. styl życia i edukacja

Uczestnicy badania stwierdzili, że pandemia nie wpłynie na ich styl życia, w którym zawiera się zmiana nawyków, ale jeśli będzie miała wpływ – to raczej negatywny. Zdaniem respondentów sytuacja związana z pandemią koronawirusa negatywnie wpłynie na edukację. Zapewne ma to związek ze zdalnym nauczaniem. Za dzieci w wieku szkolnym mogli wypowiedzieć się ich rodzice, którzy są naocznymi świadkami trudności wynikających z nowego systemu nauczania. Zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie dochody są niewysokie, problemem może być także dostęp do komputera, zwłaszcza gdy rodziców nie stać na zakup kolejnego. Zdalna nauka wymaga nie tylko koncentracji, ale też odpowiednich narzędzi. Bez nich wiele osób jest wykluczonych z tego procesu i nie może się w pełni rozwijać.

Wpływ na zdrowie psychofizyczne i finanse

Ponadto Barometr Providenta wykazał bardzo dużą różnicę w wypadku wpływu pandemii na zdrowie psychiczne oraz fizyczne mężczyzn (raczej nie wpłynie, a jeśli tak – to negatywnie) ikobiet (wpłynie negatywnie). Niezależnie od grupy wiekowej i płci większość respondentów zauważyła negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne (48,64 proc. badanych) i fizyczne (46 proc. badanych). Zdaniem 46,72 proc. badanych COVID-19 pogorszy ich sytuację finansową. Prawie 33 proc. badanych ma nadzieję na poprawę swojej sytuacji materialnej w przyszłym roku, 43 proc. nie spodziewa się tego, natomiast niemal 1/4 nie ma na ten temat zdania. Wpewnym sensie trudny czas pandemii czegoś nas nauczył – potrafimy się przystosować do nowych warunków, unikamy snucia planów wniepewnych czasach ibardziej realistycznie postrzegamy rzeczywistość. Wydaje się, że Polacy, bogatsi o nowe doświadczenia, zamiast planować wolą poczekać na to, co przyniesie przyszłość i reagować adekwatnie do sytuacji.

CZYM JEST BAROMETR PROVIDENTA?

Barometr Providenta to cykliczne badanie przeprowadzane wśród Polaków. Jego celem jest zgro- madzenie informacji na temat zachowań i decyzji finansowych konsumentów, aby lepiej zrozumieć potencjalnych klientów i wyjść naprzeciw ich potrzebom. Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1106 dorosłych Polaków w grudniu 2020 r. W badaniu udział wzięli kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym od 18 do ponad 55 lat, mieszkańcy tere- nów wiejskich oraz mniejszych lub większych miast (77 proc. osób). Przeważająca liczba respondentów zcałej Polski to osoby ze średnim oraz z wyższym wykształceniem. Najwięcej osób deklarowało miesięczne dochody netto na poziomie od 3 do 5 tys. zł na całe gospodarstwo domowe

Provident
Autor: Materiały Promocyjne Link: https://www.provident.pl/
Najnowsze