Romscy uchodźcy z Ukrainy

i

Autor: Integracyjne Stowarzyszenie Sawore

NIE dyskryminacji

W Krakowie trwa kampania „Zrozumienie = Dialog” przeciwdziałająca dyskryminacji romskich uchodźców z Ukrainy

2023-08-25 13:23

Kampania społeczna przeciwdziałająca dyskryminacji Romów uciekających przed wojną z Ukrainy to inicjatywa Integracyjnego Stowarzyszenia Sawore. Projekt powstał w odpowiedzi na wrogość i dyskryminacyjne zachowania mieszkańców wobec uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w Polsce.

Kampania ma zasięg regionalny, skierowana jest do mieszkańców Krakowa i Małopolski w celu przeciwdziałaniu dyskryminacji i ksenofobii. Wydaje się jednak, że edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby innych niezależnie od przynależności etnicznej, różnic kulturowych czy religijnych - powinna objąć cały kraj.

Niewiedza – strach – wrogość

Rozeznanie sytuacji w stolicy Małopolski wykazało duży problem w kwestii traktowania Romów z Ukrainy. Niestety romscy uchodźcy narażeni są na stereotypizację, wrogość i zachowania rasistowskie z powodu różnic kulturowych, a nawet nierówne traktowanie w urzędach czy ośrodkach recepcyjnych, które zapewniają im m.in. status uchodźcy, mieszkanie, opiekę zdrowotną czy wyżywienie. To bardzo utrudnia funkcjonowanie w życiu społecznym, towarzyskim, zawodowym. Dlatego w Krakowie uruchomiono kampanię społeczno-informacyjną, która może przyczynić się do zmiany postrzegania i traktowania Romów uciekających z Ukrainy ogarniętej wojną.

STOP dyskryminacji i podwójnym standardom

„W urzędach czułam się, jak osoba drugiej kategorii…”

„Nasze dzieci nie mogły się bawić na placu zabaw. Wprost nam mówiono, że mamy je zabrać.”

„Często widzimy pogardliwy wzrok i szyderczy uśmiech. Czujemy, że tu nie pasujemy.”

To tylko niektóre wypowiedzi Romów, którym udało się uciec z Ukrainy. Dlatego Integracyjne Stowarzyszenie Sawore uruchomiło kilkumiesięczną kampanię, w której „oswaja” Krakowian z obecnością romskich uchodźców w mieście, dramatem ucieczki przed wojną i strachem przed wykluczeniem społecznym. Jednym z głównych celów akcji jest stworzenie tzw. platformy porozumienia między uchodźcami romskimi z Ukrainy, a społecznością lokalną, prezentując osobiste historie Romów.

Działania w ramach kampanii

Kampania jest realizowana w formie plakatów, druków i spotów informacyjnych, a także osobistych wizyt w instytucjach, urzędach i miejscach szczególnie odwiedzanych przez społeczność romską z Ukrainy. Wizyta w Radiu Kraków zaowocowała audycją, która zostanie wyemitowana we wrześniu. Wiele instytucji i każda komórka Urzędu Miasta Kraków posiada już plakat. Kampania potrwa do października br.

Śledźcie profil Integracyjnego Stowarzyszenia Sawore na Facebooku. Poznajcie historie Romów, którzy uciekając z jednego piekła, znaleźli się w kolejnym – pełnym nienawiści, niezrozumienia i nierównego traktowania. Okażmy im zrozumienie, dobre serce i wsparcie. Zintegrujmy się!