Rozliczenie podatków bez Social Security. Co to jest Individual Taxpayer Identification Number

2015-01-19 1:00

ITIN to Individual Taxpayer Identification Number, wydawany jest przez IRS osobom, które składają zeznanie podatkowe, a nie posiadają numeru Social Security (bez względu na ich status imigracyjny).

Każdy, kto nie posiada i nie może ubiegać się o numer Social Security, powinien wystąpić  do IRS o numer do rozliczenia podatkowego. Numer ten służy wyłącznie w celu podatkowym, chociaż bardzo często niewłaściwie nazywany jest „zastępczym numerem Social Security”. Niestety, nie upoważnia do pracy, do otrzymywania jakichkolwiek benefitów Social Security ani zmiany statusu imigracyjnego. Osoby używające ITIN do zeznania podatkowego, nie kwalifikują się również do Earned Income Credit.

Wypełniona aplikacja na numer ITIN (Form W-7) powinna być złożona jednocześnie z zeznaniem podatkowym za ostatni rok. Do aplikacji należy dołączyć oryginalne dokumenty lub certyfikowane kopie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz status imigracyjny, np. polski paszport.

Oryginalne dokumenty urząd podatkowy odsyła po rozpatrzeniu aplikacji. Zeznanie podatkowe wraz z formą W-7 należy wysłać pod adres:


Internal Revenue Service ITIN Operation
PO Box 149342
Austin, TX 78714-9342


Wydanie numeru ITIN trwa do 10 tygodni. IRS informuje następnie podatnika o jego numeru.

Rozliczenie podatkowe po nadaniu numeru ITIN jest później rozpatrywane jak każde inne rozliczenie z numerem Social Security.

Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe z załączoną formą W-7 nie może być wysłane drogą elektroniczną. Można to zrobić dopiero w następnym roku, z przyznanym już numerem ITIN. Na przykład podatnik starający się o numer ITIN w 2015 roku nie może wysłać elektronicznie rozliczenia za rok 2014, ale może to zrobić w następnym roku.

Więcej informacji oraz pomoc w ubieganiu się o numer ITIN można uzyskać u osób przygotowujących rozliczenia podatkowe.

Dziękujemy za współpracę Bożenie Nowak z organizacji P.O.M.O.C (Polonians Organized to Minister to Our Community, Inc.)


P.O.M.O.C (Polonians Organized to Minister to Our Community, Inc.

Maspeth Federal Savings

Adres: 66-60 Fresh Pond Road, Ridgewood NY 11385

Telefon: (718) 366-5365