Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością przeciwdziała wykluczeniu społecznemu

2019-10-09 0:00
Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
Autor: Materiały Prasowe

Przez stulecia niepełnosprawność była postrzegana przez część społeczeństwa, jak również przez same osoby z niepełnosprawnością, jako element wykluczający z normalnego życia. Dodatkowo osobom z niepełnosprawnością często wmawiano, że aktywność fizyczna może jeszcze bardziej pogorszyć ich stan zdrowia, co przyczyniło się do pewnej formy wykluczenia tych osób z naszego społeczeństwa.

W ostatnich dziesięcioleciach w naszym kraju powoli jednak następuje zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością. Dostosowuje się architekturę miejską czy podejmuje wiele form i działań służących integracji osób z niepełnosprawnościami ze społecznością osób pełnosprawnych. W dziedzinie kultury fizycznej również następują korzystne zmiany. Powstaje np. wiele klubów sportowych, w których osoby z niepełnosprawnością mogą uprawiać daną dyscyplinę sportową – nie tylko w stopniu rekreacyjnym lecz i wyczynowym.

Bardzo ważne jest ukierunkowanie aktywności fizycznej na dysfunkcję i dążenie do wzmocnienia mięśni, wypracowania właściwych wzorców ruchowych oraz zakresów ruchomości. Pomaga to w lepszym radzeniu sobie osoby z niepełnosprawnością zarówno w życiu codziennym, jak i pozytywnie wpływa na postępy w rehabilitacji – podkreśla dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica, ekspert Fundacji Neuron Plus i dodaje –Taką formę aktywności oferują właśnie kluby fitness. Problem polega jednak na braku informacji. Kluby fitness chętnie stworzyłyby ofertę dla osób z niepełnosprawnością, ale nie mają chętnych, a osoby z niepełnosprawnościami nie wiedzą, że istnieje taka możliwość i jak z niej skorzystać. Dlaczego osoby z niepełnosprawnością powinny stosować aktywność fizyczną jako formę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? Odpowiedzi uzyskane od aktywnych fizycznie osób z niepełnosprawnością wskazują na wiele powodów. Oto kilka z nich:

  • możliwość pokonania swoich słabości,
  • poprawa zdrowia i jakości życia,
  • poczucie przynależności do grupy,
  • otwarcie się na nowe możliwości,
  • poczucie większej samodzielności i zaradności,
  • ułatwia pogodzenie się ze swoją sytuacją,
  • wspomaga proces rehabilitacyjny,
  • nie myślą, że jestem inny – gorszy,
  • na nowo cieszę się życiem.

Więcej na: www.stopbarierom.pl.

Kampania STOP Barierom to informacyjno-edukacyjna akcja poruszająca problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Projekt propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa i instytucje oraz wzmacnia aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. 

Kampanię wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja Orlen-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
Autor: Materiały Prasowe Link: https://stopbarierom.pl/
Najnowsze