Konieczna refundacja nowoczesnej terapii hormonalnej

i

Autor: Shutterstock

Pacjenci z rakiem gruczołu krokowego mogą żyć dłużej i lepiej

Konieczna refundacja nowoczesnej terapii hormonalnej

2022-10-14 12:16

Rak gruczołu krokowego jest drugim co do zachorowalności i śmiertelności nowotworem złośliwym wśród mężczyzn - jak czytamy na portalu zwrotnikraka.pl. W zależności od stadium zaawansowania choroby lekarz dobiera odpowiedni rodzaj terapii.

Jest grupa pacjentów z rakiem prostaty, wrażliwym na tzw. wytrzebienie, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego. Są to mężczyźni, którzy mają raka prostaty z przerzutami, wrażliwego na hormonoterapię. Nowoczesna terapia hormonalna może być dla nich szansą na lepsze jakościowo i dłuższe życie. Niestety wciąż pozostaje poza ich zasięgiem ze względów finansowych.

Dostępne formy leczenia

Eksperci w dziedzinie onkologii wskazują, że pacjenci z przerzutowym, wrażliwym na terapię hormonalną rakiem prostaty mogą mieć lepsze jakościowo i dłuższe życie. Leczenie jest dostępne w Europie, ale wciąż pozostaje poza zasięgiem polskich pacjentów, ze względu na brak refundacji. Dostępne dla tej grupy pacjentów leczenie jest mało skuteczne lub zbyt wyniszczające (chemioterapia).

Zalety hormonoterapii

Nowoczesne leczenie hormonalne opóźnia progresję choroby i ryzyko wystąpienia przerzutów u pacjentów objętych programem lekowym. U pacjentów z rakiem prostaty często dochodzi do przerzutów do kości. Leki hormonalne stosowane w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego – jeszcze na etapie jego wrażliwości na kastrację – opóźniają rozwijanie się przerzutów nie tylko w tkankach miękkich, ale także też w układzie kostnym. Dzięki temu nowoczesna terapia odsuwa w czasie wystąpienie patologicznych złamań m.in. kości długich czy kompresyjnego złamania kręgosłupa. Przerzuty i złamania znacząco pogarszają jakość życia pacjentów, nierzadko wyłączając ich z życia rodzinnego i zawodowego, uniemożliwiając podejmowanie aktywności fizycznej. Ten nowoczesny sposób leczenia mógłby też przynieść wymierne korzyści dla pacjentów wrażliwych na terapię hormonalną, u których już doszło do przerzutów.

Konieczna refundacja

Brakuje dostępu do leków hormonalnych, stosowanych w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego jeszcze na etapie jego wrażliwości na wytrzebienie. W odpowiedzi na oczekiwania urologów i onkologów, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, zaznacza, że słucha głosów pochodzących ze środowisk medycznych. Na refundację czekają takie terapie jak apalutamid i enzalutamid.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze artykuły