Nerki do kontroli! Chroń się przed rakiem

2021-06-17 6:07
Nerki do kontroli! Chroń się przed rakiem
Autor: Materiały Promocyjne DR-PL-000062

Rak nie poczeka do końca pandemii! Nie odkładaj więc badań profilaktycznych na lepsze czasy. Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym większe szanse na wyleczenie i dłuższe życie chorego. Jedną z takich chorób jest rak nerkowokomórkowy (RCC), stanowiący 90 proc. zachorowań na raka nerki [1;2]. W początkowym stadium nie daje objawów [3], przez co diagnoza jest stawiana zbyt późno [4]. Tymczasem proste badania diagnostyczne – morfologia krwi, badanie moczu, USG jamy brzusznej5 – mogą uratować ci życie!

Rak nerkowokomórkowy to nowotwór złośliwy. Jest najczęściej występującą postacią raka nerki1’2. Nieco częściej występuje u mężczyzn – stanowi 3 proc. nowotworów złośliwych u kobiet i 5 proc. u mężczyzn. Jednak zapadalność na tego raka rośnie na całym świecie – w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 2 proc6 . W Polsce stwierdza się ok. 5000 zachorowań na raka nerkowokomórkowego rocznie. Każdego roku umiera ok. 2500 osób6 . Nowotwór ten dotyka głównie osoby starsze – szczyt zachorowań odnotowuje się między 60. a 70. rokiem życia6 . Jako główne przyczyny wystąpienia raka nerkowokomórkowego wymienia się otyłość, palenie papierosów7, niską aktywność fizyczną8 czy nadużywanie środków przeciwbólowych13. Najważniejszą metodą pierwotnej prewencji raka nerki jest zmiana trybu życia – zaprzestanie palenia papierosów, nadużywania alkoholu i unikanie otyłości14

Objawy raka nerki

Ten rak początkowo nie boli ani nie daje żadnych innych charakterystycznych objawów3 . Dlatego zwykle wykrywany jest późno. Niezwykle ważnym objawem umożliwiającym wykrycie raka nerki jest krwiomocz, stanowiący pierwszy objaw raka nerki u około 60 proc. pacjentów10. Klasyczne objawy raka nerkowokomórkowego (tzw. triada objawów), czyli ból w boku, krwiomocz i wyczuwalny w badaniu palpacyjnym guz w jamie brzusznej występują u zaledwie 6–10 proc. pacjentów1! Obecnie ponad 50 proc. przypadków tej choroby udaje się wykryć przypadkowo, podczas badań obrazowych wykonywanych z powodu niespecyficznych objawów towarzyszących chorobie4. Na przykład gdy lekarz szuka przyczyny ogólnego osłabienia pacjenta m.in.: utraty masy ciała, stanów podgorączkowych, nocnych potów, uporczywego kaszlu, częstych infekcji dróg moczowych czy nawracających infekcji wirusowych związanych z osłabieniem układu odpornościowego, bólu w okolicy lędźwiowej lub guza brzucha3. Prawie 30 proc. chorych w chwili diagnozy ma już przerzuty11.

Im wcześniej, tym większe szanse

Jeśli choroba zostanie wykryta na wczesnym etapie odsetek 5-letnich przeżyć notuje się nawet u 70 do 90 proc. pacjentów. Jeśli jednak rak nerkowokomórkowy jest już miejscowo zaawansowany odsetek ten spada i wynosi od 10 do 65 proc. przypadków, gdy pojawiają się przerzuty na dłuższe życie szanse ma zaledwie 5 proc. pacjentów12. Dlatego jeżeli ból i niepokojące objawy utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie, nie ignorujmy tego i zgłośmy nerki do kontroli!

 

Nerki do kontroli! Chroń się przed rakiem
Autor: Materiały Promocyjne
Nerki do kontroli! Chroń się przed rakiem
Autor: Materiały Promocyjne

1 Ljungberg B i wsp. Eur Urol 2015; 67:913–24, 2 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Kidney Cancer. Wersja 2. 2016 r. Dokument dostępny pod adresem: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/kidney.pdf, 3 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfi kacji, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego nerki, 2020, 40, 4 Opinia Rady Przejrzystości nr 313/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opracowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach narządowych: nowotwory urologiczne – nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64). Materiał dostępny na stronie: https://bipold.aotm.gov.pl/assets/fi les/zlecenia_mz/2018/089/ORP/U_48_400_23112020_o_313_ nowotwory_urologiczne_nerka_31s_zacz.pdf, 5 http://onkologia.org.pl/nowotwory-nerki/ dostęp: 08.06.2021, 6 Wysocki PJ et al. Onkol Prakt Klin Edu 2020;6(6):407-437, 7 Linehan WM, et al. Cancer of the kidney: introduction. In: DeVita VT, et al, eds. Devita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA. Lippincott, Williams & Watkins; 2011:1161–82: Ch 93, 8 Zhou M, et al. Neoplasms of the kidney. In: Zhou M, Magi-Galluzzi C, eds. Genitourinary Pathology: Foundations in Diagnostic Pathology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc; 2015:306–77: Ch 6., 9 Ljungberg B., Cowan N., Hanbury D.C., Hora M., Kuczyk M.A., Merseburger A.S., Mulders P.F.A., Patard J—J., Sinescu I.C., Wytyczne EAU dotyczące raka nerki; 2010; 10 http://onkologia.org.pl/nowotwory-nerki/ data dostępu: 23.04.2021, 11 Gupta K, et al. Cancer Treat Rev 2008;34:193–205, 12 Jr Delacroix SE, et al. Renal Neoplasia. In: Taal MW, et al., eds. Brenner & Rector’s The Kidney. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, Saunders: 2012:1508–35: Ch 40

DR-PL-000062

Materiał powstał w ramach kampanii: Nerki do kontroli! Wiedza to życie. Inicjatorem kampanii jest Ipsen Poland sp. z o.o.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE