OPÓŹNIONE diagnostyka i leczenie RAKA mają STRASZLIWY wpływ na przeżycie

2020-10-27 20:00 abe
onkologia_nowotwory_rak_szpital
Autor: Andrzej Bęben

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i USA oszacowali, że każde 3-miesięczne opóźnienie w diagnostyce choroby nowotworowej i rozpoczęciu terapii przekłada się na spadek przeżywalności 5-letniej o ok. 10 proc., a opóźnienie 6-miesięczne pogarsza te wyniki nawet o 30 proc. Cóż to takiego jest ów wskaźnik przeżycia 5-letniego.

Z grubsza rzecz biorąc to prawdopodobieństwo przeżycia w ciągu 5-lat dla osoby chorującej na nowotwór. Wskaźników przeżycia jest kilka. Oto niektóre z nich. Wskaźnik przeżycia netto ukazuje, jakie szanse na przeżycie 5 lat ma pacjent nowotworowy, przy braku innych przyczyn śmierci. Wskaźnik 5-letniego przeżycia netto wynoszący 50 proc. oznacza, że średnio około 50 proc. pacjentów chorujących na raka przeżyje co najmniej 5 lat. Wskaźnik przeżycia obserwowanego to procent pacjentów cierpiących na określony rodzaj raka, którzy dożywają konkretnego punktu w czasie po wykryciu u nich choroby. Wskaźnik ten nie uwzględnia przyczyny zgonu, więc śmierć osób, które nie dożywają 5 lat po postawieniu diagnozy może być również skutkiem innych schorzeń lub czynników. Na przykład: wskaźnik 5-letniego przeżycia obserwowanego wynoszący 70 proc. oznacza, że szansa pacjenta na przeżycie 5 lat po zdiagnozowaniu u niego nowotworu złośliwego wynosi 7 do 10.

Psychika a choroba nowotworowa

Kolejny wskaźnik przeżycia, tym razem względnego. Służy do porównania przeżywalności grupy ludzi chorujących na raka z przeżywalnością oczekiwaną w stosunku do grupy ludzi należącej do ogółu społeczeństwa, która posiada takie same cechy jak zestawiana z nią grupa pacjentów (na przykład wiek, płeć lub miejsce zamieszkania). W tej ostatniej nie powinny znajdować się osoby chorujące na nowotwory złośliwe, ale warunek ten jest nierzadko trudny do spełnienia. Względne przeżycie jest więc czasem przeszacowywane. W przeciwieństwie do przeżycia obserwowanego, które uwzględnia wszystkie przyczyny zgonu, wskaźnik przeżycia względnego bierze pod uwagę jedynie przypadki śmierci spowodowane przez nowotwór złośliwy. Na przykład: wskaźnik 5-letniego przeżycia względnego wynoszący 63 proc. oznacza, że pacjenci chorujący na raka mają przeciętnie 63 proc. szans na przeżycie co najmniej 5 lat od momentu postawienia diagnozy w porównaniu z analogiczną grupą należącą do ogółu społeczeństwa.

W onkologii jako wskaźnik statystyczny używana jest także mediana przeżycia. Pokazuje ona punkt w czasie po postawieniu diagnozy (lub rozpoczęcia leczenia), w którym połowa pacjentów normalnotorowych nadal żyje. Na przykład: jeżeli 50 proc. pacjentów z danym rodzajem nowotworu złośliwego dożywa 12 miesięcy po postawieniu rozpoznania, mediana przeżycia wynosi 12 miesięcy.

– W pierwszym okresie pandemii pacjenci bali się przychodzić do lekarzy rodzinnych, ale także do onkologów i w efekcie znacząco spadła wówczas liczba wydawanych kart DiLO, w kwietniu o ok. 40 proc., w czerwcu o ok. 10 proc., a w okresie marzec-wrzesień średnio o ok. 12 proc. – wskazywał dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii podczas ubiegłotygodniowego Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia. Natomiast Szymon Chrostowski, członek zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie, stwierdził: – Mamy obecnie pandemię koronawirusa, ale obawiamy się, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z pandemią onkologiczną, ponieważ rośnie liczba nowotworów wykrywanych w bardzo zaawansowanych stadiach.

Najnowsze
Najnowsze artykuły