Psycholog potrzebny od zaraz. Wpływ epidemii na zdrowie psychiczne Polaków

2020-05-20 0:00 Materiał Partnerski
Psycholog potrzebny od zaraz. Wpływ epidemii na zdrowie psychiczne Polaków
Autor: Shutterstock

Konfrontacja z wybuchem pandemii wystawia na próbę naszą odporność psychiczną. Trudno oszacować konsekwencje zjawiska o tak dużej skali. Niewykluczone, że za jakiś czas pojawi się nowa jednostka chorobowa dla zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO wskazuje, że skutkiem pandemii mogą być psychiczne problemy zdrowotne. W związku z obecną sytuacją psychologowie odnotowują u swoich pacjentów wzrost lęku, bezsenność, zwiększone spożycie alkoholu, a także początki lub nawroty depresji.

Jak Polacy reagują na epidemię

W artykule prof. Jana Heitzmana pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne”, zamieszczonym na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, autor wymienia związane z pandemią zaburzenia psychiczne. Ich przejawy to niepokój, stany paniki, zaburzenia obsesyjne związane z myciem i dezynfekcją dłoni. W przypadku osób niestabilnych psychicznie dochodzi również do zaostrzeń psychotycznych i tzw. psychozy udzielonej. Lęk, bezradność, poczucie zagrożenia, niepewność, izolacja – to wszystko negatywnie oddziałuje na ludzką psychikę. Z tego powodu niezmiernie ważne jest natychmiastowe wdrożenie środków zaradczych. Jak podaje prof. Jan Heitzman, narastające zaburzenie psychiczne może ujawniać się również kilka lat po ustąpieniu zagrożenia. Na szczęście Polacy mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego w ramach telemedycyny. Telefon wsparcia jest dostępny dla każdego, kto potrzebuje porady, konsultacji, wsparcia bądź rzetelnych informacji.

Super Zdrowie i Uroda
Autor: Materiały Promocyjne