W Śląskiem krwiodawcy instalują w smartfonach apkę BLISCY KREWNI

2020-08-04 20:00 abe
krwiobus_krew_krwiodawstwo_katowice
Autor: Andrzej Bęben

Jest ona częścią większej akcji społecznej o takiej samej nazwie. Aplikacja ma usprawnić krwiodawcom oddawanie krwi oraz zachęcać ich do ponownego pojawienia się w punktach poboru krwi. W województwie śląskim krew oddaje ok. 50 tys. donatorów.

Do pobierania krwi i oddzielania jej składników uprawnione są wyłącznie: regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (jest ich 21), a także resortowe: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA oraz ich oddziały i stacje terenowe. 16 RCKiK zlokalizowanych jest w stolicach województw kolejne 5 w miastach powiatowych (Słupsk, Kalisz, Radom, Wałbrzych, Racibórz). Aplikacja na smartfony (Android i iOS) BLISCY KREWNI ma „usprawnić krwiodawcom oddawanie krwi oraz zachęcać do ponownego pojawienia się w punktach poboru krwi”. Jest wersja pierwsza i zapewne w kolejnych będą poprawione „choroby wieku dziecięcego”. Apka ma już ponad tysiąc pobrań.

Użytkownik połączy się z bazą RCKiK w Katowicach i poprowadzi swój dziennik aktywności. Ma wgląd w historię i postęp swoich donacji. Apka przypomni o zbliżającym się terminie kolejnej donacji, a także podpowie, gdzie znajdują się najbliższe punkty krwiodawstwa. Wskaże także wygodne opcje dojazdu. Użytkownik na bieżąco będzie informowany o wydarzeniach związanych z krwiodawstwem. A jako, że nie samą ideą krwiodawca żyje, to otrzyma także informacje o kuponach promocyjnych oferowanych przez Lokale Bliskich Krewnych. „Każdego dnia ktoś z nas może potrzebować krwi. Nie da się jej wytworzyć w sztuczny sposób, dlatego niezbędne dla sprawnego funkcjonowania punktów krwiodawstwa jest regularne zaangażowanie honorowych krwiodawców. Chcąc wynagrodzić te osoby za ich dobroczynne działanie, zachęcamy lokale gastronomiczne do tworzenia sieci Lokali Bliskich Krewnych oferujących zniżki dla krwiodawców...”- apeluje dyrekcja RCKiK w Katowicach mając nadzieję, że do już istniejących, dołączy znacznie więcej.

W 2019 r. w całej Polsce krew oddało 591 140 osób w 1 213 455 donacjach. Poza Warszawą najwięcej dawców (51 421) obsłużyła RCKiK w Katowicach. Przed epidemią miesięcznie przeprowadzano w nim ok. 11 tys. pobrań. Centrum zaopatruje w krew 140 szpitali w województwie, a gdy zachodzi potrzeba to i placówki spoza województwa. By przeprowadzić operację trzeba od kilku do kilkudziesięciu jednostek krwi (1 j to ok. 450 ml). Rekordziście, po przeszczepie serca w Zabrzu, w ciągu kilku miesięcy przetoczono 240 litrów krwi! Krwiodawcą bowiem może zostać zdrowa osobą w wieku od 18. do 65. roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów. W momencie oddawania krwi trzeba okazać dokument potwierdzający tożsamość. oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.