Zaawansowany rak piersi – gdzie możesz się leczyć?

2021-07-30 0:00
Zaawansowany rak piersi – gdzie możesz się leczyć?
Autor: Shutterstock

Celem obecnie stosowanych terapii zaawansowanego raka piersi jest zapewnienie jak najdłuższego życia przy zachowaniu jego jak najlepszej jakości. Na całym świecie trwają intensywne badania nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Na podstawie opublikowanych wyników badań klinicznych, dokumentujących korzyści ze stosowania nowych terapii, rejestrowane są kolejne leki dla chorych na raka piersi. Rozwój nauki sprawia, że coraz częściej przerzutowy rak piersi może być długotrwale leczony i przebiegać jak choroba przewlekła.

Jeśli lek jest zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA), zostaje automatycznie dopuszczony do stosowania w Polsce. Rejestracja przez EMA nie jest równoznaczna z refundacją leku w każdym kraju Unii Europejskiej. Procesy refundacji nowego leku ze środków publicznych toczą się oddzielnie w poszczególnych krajach. Zapytaj lekarza o aktualne standardy leczenia, aby dobrać schemat terapii dopasowany do Twojej sytuacji. Poniżej kilka przydatnych pojęć, których rozumienie może być pomocne w trakcie leczenia:

  • Konsylium - zebranie zespołu osób zaangażowanych w proces leczenia pacjentki z rakiem piersi. Podczas konsylium, na podstawie wcześniej wykonanych badań, ustala się optymalny sposób leczenia. Konsylium należy do standardowej procedury w placówkach onkologicznych i ośrodkach leczenia raka piersi. Jako pacjentka masz prawo brać czynny udział w spotkaniach zespołu, w którego skład wchodzą: chirurg onkolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, radiolog, patomorfolog, psycholog lub psychoonkolog, koordynator pacjenta (najczęściej pielęgniarka) oraz sekretarka medyczna, której rolą jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z konsylium.
  • Program lekowy - Świadczenie finansowane przez NFZ, które służy realizacji leczenia z zastosowaniem innowacyjnych leków. Kwalifikacji do leczenia w programie lekowym dokonuje lekarz – onkolog kliniczny – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Leczenie prowadzone w ramach programu lekowego jest bezpłatne dla pacjenta.  Więcej informacji o programach lekowych znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe.
  • Breast Cancer Unit - Wyspecjalizowana jednostka skupiająca lekarzy specjalistów: onkologów klinicznych chirurgów onkologicznych, radioterapeutów, radiologów, patomorfologów oraz psychoonkologów. Jej zadaniem jest zapewnienie pacjentkom kompleksowej, wielodyscyplinarnej opieki w procesie diagnostyki i leczenia oraz wypracowanie indywidualnego sposobu postępowania.
  • Plan leczenia - Ustalenie, jakie metody leczenia i w jakim skojarzeniu oraz kolejności będą stosowane. Plan powstaje w oparciu o analizę wielu informacji medycznych dotyczących pacjentki i choroby. Może uwzględniać także sytuację społeczną pacjentki oraz jej preferencje co do wyboru równoważnych metod leczenia. Plan leczenia powinien być zgodny z aktualną wiedzą medyczną, zaleceniami towarzystw naukowych oraz uwzględniać dostępność proponowanej terapii.

Pamiętaj: przy wyborze placówki, w której będziesz się leczyć, najważniejsze są specjalistyczne podejście do leczenia oraz raka piersi oraz pełny zakres świadczeń. Ważna jest także odległość od twojego miejsca zamieszkania i dostępność specjalistów.

Pod tym linkiem znajdziesz link do interaktywnej mapy ośrodków, leczących chore na raka piersi, oferujących pełny dostęp do terapii refundowanych. Listę ośrodków Breast Cancer Unit można znaleźć też TUTAJ.

Zaawansowany rak piersi – gdzie możesz się leczyć?
Autor: Materiały Prasowe

Treści zawarte w artykule pochodzą ze strony kampanii „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”. Więcej informacji znajdziesz na https://zaawansowanyrakpiersi.pl/

Materiał powstał we współpracy z Novartis.

PL2107212413

Najnowsze artykuły