Śnięte ryby pod Wrocławiem

i

Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS Śnięte ryby pod Wrocławiem

Katastrofa ekologiczna

Lubuskie: Śnięte ryby w Odrze. Wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej

2022-08-10 13:47

W ostatnim czasie na lubuskim odcinku Odry pojawiło się dużo śniętych ryb. Do skażenia doszło najprawdopodobniej kilka tygodni wcześniej w górnym biegu rzeki, poza terenem woj. lubuskiego. Służby apelują, aby do czasu ustąpienia zagrożenia, nie łowić w Odrze ryb i absolutnie już złowionych nie zjadać. Zaleca się także unikanie kąpieli w rzece.

Na kolejnych odcinkach Odry pojawia się coraz więcej martwych ryb. W lipcu doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki. Na początku sierpnia śnięte ryby wędkarze zauważyli w okolicach Wrocławia. W ostatnich dniach martwe ryby można było zauważyć też na lubuskim odcinku rzeki. Skala zjawiska jest tak duża, że wędkarze mówią o katastrofie ekologicznej, która przetrzebi pogłowie ryb w Odrze na wiele lat.

- 10 sierpnia służby Wód Polskich uczestniczą w akcji wyławiania śniętych i martwych ryb przy użyciu własnych jednostek pływających we współpracy z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego okręg w Zielonej Górze - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze poinformował z kolei, że stan Odry jest objęty stałym monitoringiem - prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, a także pobierane są próbki do badań na kolejnych odcinkach rzeki. Badaniami objęto m.in. cały lubuski odcinek Odry. Pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą.

- Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalia w chemizmie wody w rzece, nie stwierdzono również odtlenienia, czyli tzw. przyduchy. Stwierdzono wysoką zawartość tlenu i zwiększoną ilość zawiesiny - czytamy w komunikacie WIOŚ w Zielonej Górze. - Trwają jeszcze prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają jednak ich obecności. Kolejne z 6 i 7 sierpnia również nie stwierdzają obecności toksycznych zanieczyszczeń organicznych.

Obserwowane przemieszczanie zwiększonej ilości zawiesiny i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła problemu należy poszukiwać w górnym biegu rzeki, powyżej granicy województwa lubuskiego. Prowadzone cały czas badania mają na celu ustalenie przyczyn ewentualnego skażenia bądź zanieczyszczenia. Jeśli się okaże, że faktycznie doszło do skażenia, poszukiwaniami sprawców zajmie się policja i prokuratura.

W związku z zaistniałą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia. Specjalne komunikaty wydały też Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., które zalecają unikania wędkowania na Odrze i niezjadania pod żądnym pozorem złowionych w tej rzece ryb.

Sonda
Lubisz chodzić na ryby?
Klęska ekologiczna w Wiśle. Tysiące martwych ryb w rzece

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki