Podstawowe obowiązki i prawa, które dotyczą nie tylko pracownika, ale również pracodawcy

2019-03-04 13:31
Prawa i obowiązki pracodawcy
Autor: mat. prasowe Prawa i obowiązki pracodawcy

Wiele osób zastanawia się jakie prawa oraz obowiązki gwarantuje Kodeks Pracy, a także kogo one dotyczą. W przedmiotowym Kodeksie znajduje się osobny dział dotyczący tego zagadnienia, w którym zamieszczono również wiele interesujących i ciekawych informacji.

Gdzie można znaleźć przepisy, które dotyczą praw i obowiązków?

Wszystkie przepisy prawne, które dotyczą praw i obowiązków pracodawców, a także pracowników znajdują się w czwartym dziale Kodeksu Pracy. W tym dziale znajdują się również artykuły, które informują co należy umieścić w regulaminie firmy, jak na przykład częstotliwość wynagrodzeń, długość pracy w danym zakładzie. Innym ważnym przepisem prawnym jest art. 94 § 1, który zobowiązuje pracodawcę do działania przeciwko mobbingowi.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Każdy pracodawca, który umieszcza oferty pracy na różnych stronach internetowych, w tym również na stronie Pracuj.pl ma obowiązek zagwarantować prawa, które należą się wszystkim pracownikom. Pracodawca powinien również:

  • powiadomić swoich nowych pracowników jakie obowiązki będą ich obowiązywać, w jaki sposób należy wykonać daną pracę, a także poinformować jakie uprawnienia im przysługują;
  • dokonywać wypłaty wynagrodzeń w terminie;
  • zaspokajać potrzeby socjalne swoich pracowników w miarę swoich możliwości;
  • zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie;

Prawa i obowiązki pracownika
Autor: mat. prasowe Prawa i obowiązki pracownika

Obowiązki, których powinien przestrzegać pracownik

Wszystkie obowiązki pracownika są zawarte w drugim rozdziale, czwartego działu Kodeksu Pracy. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania takich obowiązków:

  • przestrzegać porządku, który został ustalony w firmie oraz jej regulaminu;
  • przestrzegać czasu pracy, który został ustalony w danym zakładzie;
  • wykonywać swoją pracę sumiennie i pracowicie, a także starannie;
  • dostosować się do poleceń swoich przełożonych, które są ściśle związane z pracą, jeśli tylko nie są sprzeczne z prawem;

Co się stanie jeśli pracownik nie będzie przestrzegać swoich obowiązków?

Pracownik musi zastosować się do obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy, jeśli tak się nie dzieje na pracownika można nałożyć karę w postaci nagany, upomnienia, a nawet kary pieniężne. Pracodawca może ukarać pracownika za pomocą kary pieniężnej jeśli dana osoba nie dostosuje się do zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, pojawi się w pracy nietrzeźwa lub będzie spożywać alkohol w miejscu pracy. Jednak należy pamiętać, że wysokość kary nie może być wyższa niż wynagrodzenie pracownika za jeden dzień pracy oraz obowiązuje to nie tylko w przypadku jednego wykroczenia, ale również gdy pracownik nie będzie posiadał usprawiedliwionej nieobecności.

Artykuł sponsorowany

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE