Egzamin ósmoklasisty: Wyniki uczniów z Bełchatowa i powiatu poniżej średniej! CKE podała wyniki!

2020-08-03 12:49 Magdalena Jaśkiewicz-Stawowczyk
Egzamin ósmoklasisty: Wyniki uczniów z Bełchatowa i powiatu poniżej średniej! CKE podała wyniki!
Autor: Pixabay Znamy wyniki rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych w Kielcach

Centralna Komisja Egzaminacyjna podoła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie, którzy zasiedli do arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego zmagali się z zadaniami w dniach 16-18 czerwca. Jak wypadli absolwenci szkół podstawowych z miasta i naszego powiatu? Sprawdziliśmy wstępne dane zaprezentowane przez CKE!

Spis treści

  1. Egzamin ósmoklasisty - język polski
  2. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
  3. Egzamin ósmoklasisty - język nowożytny

W całym kraju do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 340 tysięcy uczniów. Jak wypadł egzamin ósmoklasisty w powiecie bełchatowskim i poszczególnych gminach? Niestety w przypadku uczniów z terenu naszego powiatu przeważająca część wyników wypada poniżej średniej ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Szczegóły w poniższym artykule!

PRZECZYTAJ: 300 plus w Bełchatowie: Ruszyło przyjmowanie papierowych wniosków. Gdzie składać dokumenty?

Egzamin ósmoklasisty - język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59% punktów możliwych do zdobycia. Jak wynika z analizy CKE, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi, które sprawdzały odbiór tekstów kultury i wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania otwarte sprawdzające znajomość lektur obowiązkowych oraz umiejętność argumentowania.

W województwie łódzkim średnia dla ósmoklasistów osiągnęła 57,97% punktów możliwych do zdobycia. Jak z wiedzą z języka ojczystego poradzili sobie uczniowie naszego regionu? Niestety, nie ma podstaw do optymizmu, na osiem gmin zaledwie w czterech wyniki były wyższe od średniej wojewódzkiej. Z zestawienia wynika, że język polski najlepiej napisali ósmoklasiści ze szkół gminy Kluki. Wynik na poziomie ponad 63% stawia ich nie tylko powyżej średniej wojewódzkiej, ale także tej ogólnopolskiej! Najsłabiej poszło uczniom z Ruśca, ich wynik – 44,42%, jest zdecydowanie poniżej obu średnich.

Bełchatów – 58,12% (508 zdających)

gmina Bełchatów – 50,64% (90 zdających)

Drużbice – 58,51% (47 zdajacych)

Kleszczów - 58,18% (66 zdających)

Kluki – 63,63% (32 zdających)

Rusiec – 44,42% (33 zdających)

Szczerców – 48,78% (87 zdających)

Zelów – 51% (132 zdających)

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali średnio 46% punktów możliwych do zdobycia. Jednym z trzech łatwiejszych zadań okazało się zadanie, w którym sprawdzana była umiejętność odczytywania, interpretowania oraz przetwarzania danych przedstawionych na diagramie. Najwięcej trudności sprawiło zdającym zadanie 16. Rozwiązanie tego zadania wymagało uzasadnienia tezy dotyczącej trójkąta, którego miary kątów spełniają warunek podany w treści zadania.

W przypadku matematyki, uczniowie z województwa łódzkiego osiągnęli średni wynik na poziomie 46,93%. Jak wypadła królowa nauk w szkołach Bełchatowa i powiatu? Tutaj jest jeszcze słabiej! Poza dwiema gminami – Kleszczowe i Klukami we wszystkich gminach wynik był poniżej średniej i wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Bełchatów – 45,52% (508 zdających)

gmina Bełchatów – 44,04% (90 zdających)

Drużbice – 43,69% (47 zdajacych)

Kleszczów – 53,74% (66 zdających)

Kluki – 49,58% (32 zdających)

Rusiec – 42,42% (33 zdających)

Szczerców – 37,05% (87 zdających)

Zelów – 40,78% (132 zdających)

Egzamin ósmoklasisty - język nowożytny

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich języków obcych miały identyczną formę, składały się z takich samych części i takiej samej liczby zadań takiego samego typu, za rozwiązanie których można było otrzymać taką samą liczbę punktów. W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności zdających w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. W przypadku tego egzaminu przyjrzyjmy się wynikom z dwóch języków – angielskiego i niemieckiego, bo tylko te zdawali uczniowie z terenu powiatu. Za rozwiązanie zadań z języka ósmoklasiści uzyskali średnio w kraju 54% punktów.

W powiecie bełchatowskim język naszych zachodnich sąsiadów zdawało 10 uczniów. Łącznie uzyskali oni 35,67% punktów, średnia dla łódzkiego była zdecydowanie wyższa i wyniosła 49,38%

Przeważająca część ósmoklasistów rozwiązywała arkusze z angielskiego, ten język zdawało – 986 uczniów, średnia liczba punktów to 51,46% (dla łódzkiego to 53,72%). Jak rozkładały się wyniki w poszczególnych gminach:

Bełchatów – 54,98 % (501 zdających)

gmina Bełchatów – 50,33 % (87 zdających)

Drużbice – 41,49 % (47 zdających)

Kleszczów – 59,04 % (66 zdających)

Kluki – 51,06 % (33 zdających)

Rusiec – 48,08 % (33 zdających)

Szczerców – 44,58 % (87 zdających)

Zelów – 44,09 % (132 zdających)