PGE GiEK z trzema „Platynowymi Megawatami”. Za co nagrodzono potentata energetyki?

2020-06-30 8:16 mj-s
PGE GiEK z trzema „Platynowymi Megawatami”. Za co nagrodzono potentata energetyki?
Autor: PGE GiEK S.A W imieniu spółki statuetki odebrał Norbert Grudzień, Wiceprezes PGE GiEK ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE po raz kolejny została wyróżniona przez Towarową Giełdę Energii „Platynowymi Megawatami” przyznanymi dla najaktywniejszych spółek oraz maklerów działających na rynku giełdowym w 2019 roku.

„Platynowe Megawaty” zostały przyznane już po raz dziesiąty. Podsumowując 2019 rok Towarowa Giełda Energii uhonorowała osiem przedsiębiorstw energetycznych, w tym dwa domy maklerskie oraz siedmiu maklerów, działających na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych.

Spółka PGE GiEK została uhonorowana w dwóch kategoriach – za „Największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2019” oraz za „Pełnienie funkcji animatora w roku 2019”. Dodatkowo, laureatem indywidualnego „Platynowego Megawata” w kategorii „Makler roku 2019” wyróżniony został Adam Piotrowski z Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem PGE GiEK. Wyróżnienie zostało przyznane za „Największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2019”. W imieniu spółki statuetki odebrał Norbert Grudzień, Wiceprezes PGE GiEK ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem.

- Otrzymane wyróżnienia to dla nas dowód, że nie tylko potrafimy wytwarzać energię elektryczną i ciepło w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska naturalnego, ale również zawierać korzystne transakcje na rynkach energii budowanych i prowadzonych już od 20 lat przez Towarową Giełdę Energii. Nasza aktywność przyczynia się do zwiększania skali obrotów na rynkach prowadzonych przez TGE a w konsekwencji do ich rozwoju – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE GiEK oprócz nagrody za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2019 została wyróżniona za pełnienie funkcji animatora na rynku terminowym energii elektrycznej. Działalność animatora polega na ciągłym składaniu zleceń po obu stronach rynku z określonym spreadem tak, aby jak największa ilość transakcji mogła dojść do skutku. Spready na poszczególnych instrumentach Rynku Terminowego Towarowego zostały zdefiniowane przez Giełdę w toku konsultacji z rynkiem, na poziomie pozwalającym w jak największym stopniu minimalizować koszty uczestników, wynikające z różnic pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Efektem tego jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co uczestnicy rynku realizują swoje zlecenia kupna i sprzedaży po bieżących cenach rynkowych, a animator uzyskuje dodatkowe korzyści finansowe z funkcjonowania na tych rynkach organizowanych przez TGE.

Instrumenty terminowe na energię elektryczną, za obrót którymi został wyróżniony pracownik PGE GiEK Adam Piotrowski, to m.in. kontrakty terminowe, które pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym. Pozwala to sprzedawcom i dużym odbiorcom energii prognozować ceny i optymalizować swoje koszty sprzedaży i zakupu energii elektrycznej. Obrót kontraktami na energię elektryczną odbywa się w systemie notowań ciągłych oraz w systemie aukcyjnym. Aukcje organizowane są zgodnie z określonym harmonogramem, na wniosek nabywcy lub oferenta. W praktyce aukcje ułatwiają zakup lub sprzedaż dużych wolumenów energii elektrycznej.

Czym jest Towarowa Giełda Energii?

Towarowa Giełda Energii, spółka której 100% akcji należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, powstała w grudniu 1999 roku, pierwotnie jako Giełda Energii. TGE jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, działającą w oparciu o przepisy m.in. ustawy o giełdach towarowych, która posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Działalność TGE znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzenia obrotu na prowadzonych przez giełdę rynkach, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj

PGE GiEK z trzema „Platynowymi Megawatami”. Za co nagrodzono potentata energetyki?
Autor: PGE GiEK S.A. PGE GiEK z trzema „Platynowymi Megawatami”. Za co nagrodzono potentata energetyki?
Ryszard Czarnecki po I turze: Trzaskowski wstydzi się spuścizny PO [Super Raport]

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.