Bydgoszcz: Otwórz klub młodzieżowy i zdobądź 50 tysięcy złotych na jego działalność

2020-12-04 8:41 eib
Bydgoszcz: Otwórz klub młodzieżowy i zdobądź 50 tysięcy złotych na jego działalność
Autor: UM Bydgoszcz Bydgoszcz: Otwórz klub młodzieżowy i zdobądź 50 tysięcy złotych na jego działalność

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłasza konkurs grantowy na utworzenie klubów młodzieżowych dla mieszkańców Błonia, Bocianowa, Fordonu, Okola, Śródmieścia i Wilczaka. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 28.12 i będzie trwał do 11.01.2021.

Bydgoszcz: 50 tysięcy złotych na otwarcie klubu młodzieżowego

Konkurs obejmuje dofinansowanie projektów realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty powinny dotyczyć m.in. tworzenia klubów młodzieżowych dla mieszkańców osiedli: Błonie, Bocianowo, Fordon, Okole, Śródmieście oraz Wilczak.

Klub w swojej działalności powinien wspierać proces edukacyjny poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych. Młodzież należąca do klubu powinna odkryć swoje predyspozycje zawodowe, zintegrować się ze społeczeństwem oraz kształtować umiejętności związane z pełnieniem ról społecznych, rozwinąć zdolności interpersonalne i przejawiać postawy prospołeczne. Uczestnictwo w projekcie powinno wzmocnić poczucie własnej wartości i dostarczyć pozytywne wzorce zachowań. Klub młodzieżowy ma być bezpieczną formą spędzania czasu wolnego, kuźnią talentów i zainteresowań. 

Przeczytaj: Mówili im: "Pani dziecko to potwór", "lepiej żeby umarło". Rodzice WALCZĄ o małą Hanię!

W ramach działalności klubu może być realizowany program rówieśniczy, polegający na organizowaniu liderów/doradców, którzy wspierają kolegów w różnych sferach ich funkcjonowania. Chodzi o pomoc w zrozumieniu materiału szkolnego, działania socjoterapeutyczne, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom. Lider może też pełnić rolę mediatora w rozwiązywaniu konfliktów.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1,4 mln zł. Pochodzą one Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania to 50 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 28.12.2020 do 11.01.2021, do godz. 16:00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021 Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”, link TUTAJ.

Na UTP w Bydgoszczy stworzyli respirator. Ma pomóc w walce z Covid-19