Mieszkańcy Krakowa nie chcą bezdomnych w swoim sąsiedztwie. Rada Miasta odrzuci ich petycję

2020-11-26 7:57 Oskar Nawalany
bezdomni
Autor: pixaby

Mieszkańcy okolic ul. Księcia Józefa złożyli trzy petycje w sprawie odstąpienia od planu zorganizowania ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych w pobliżu ich domów. Wszystko wskazuje jednak na to, że Rada Miasta odrzuci wszystkie te petycje.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce zorganizować ogrzewalnię i noclegownię dla bezdomnych właśnie w niszczejących budynkach przy ul. Księcia Józefa. Zgodnie z założeniami obiekt miałby być otwarty między 1 października a 30 kwietnia, w godzinach 18 – 8. Ogrzewalnia zapewniałaby chronienie dla około 20 osób.

Mieszkańcy okolicznych domów oraz właściciele pobliskich ogródków działkowych opowiadają się przeciwko ogrzewalni. Krakowianie obawiają się, że bezdomni będą stanowić dla nich zagrożenie, a działkowcy – że bezdomni będą pojawiać się w ich ogródkach. Z tych właśnie powodów do Urzędu Miasta trafiły trzy petycje z żądaniem rezygnacji z ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Księcia Józefa. Krakowianie przekonują, że ogrzewalnia i noclegownia dla bezdomnych w wybranym miejscu będzie „negatywnie oddziaływać na życie i bezpieczeństwo mieszkańców”.

Wiadomo, że zostały już przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa projekty uchwał w sprawie odrzucenia petycji mieszkańców. Obawy protestujących przeciwko ogrzewalni dla bezdomnych uznano za nieuzasadnione.

Protest taksówkarzy Kraków