W Małopolsce wprowadzą stan KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ? Wszystko przez ogromny smog

2020-01-28 11:31
W Małopolsce wprowadzą stan KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ? Wszystko przez ogromny smog
Autor: PxHere

Mieszkańcy Krakowa oraz podkrakowskich gmin Czernichów, Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów domagają się niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wszystko przez fatalną jakość powietrza i notoryczny smog. Pismo w tej sprawie trafiło do wojewody małopolskiego i marszałka województwa. 

- W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne, tj, inwersję temperatur i brak wiatru, zgodnie z art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej - klęski SMOGU - na terenie gmin ościennych Krakowa - apelują mieszkańcy Krakowa oraz okolicznych miejscowości. 

W piśmie skierowanym do władz regionu pojawił się apel o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Krakowa, którzy narażeni są na trujące powietrze napływające z tzw. "obwarzanka", czyli gmin wokół stolicy Małopolski. 

Pismo zostało opublikowane przez Skawiński Alarm Smogowy. Jego aktywiści uważają, że smog spełnia założenia Konstytucji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. 

W liście mowa jest o konieczności zorganizowania spotkania kryzysowego władz Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i podjęcia skoordynowanych działań, takich jak:

- natychmiastowe uruchomienie instrumentów administracyjnych i prawnych, służących do niezwłocznego ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu z palenisk domowych gmin ościennych Krakowa,
- niezwłoczne uruchomienie skutecznych kanałów ostrzegania mieszkańców, szczególnie osób wykluczonych cyfrowo, przed destrukcyjnym oddziaływaniem SMOGU na ich zdrowie i życie,
- niezwłoczne uruchomienie skutecznych kontroli spalania odpadów (w tym odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych Krakowa,
- pilne uruchomienie w placówkach służby zdrowia dodatkowych punktów przyjęć pacjentów z objawami chorobowymi, powstałymi lub spotęgowanymi przez katastrofalny stan powietrza, ze względu na nasiloną liczbę takich przypadków w trakcie występowania klęski SMOGU,
- skoordynowanie aktywnych działań służb, inspekcji i straży podległych wojewodzie oraz marszałkowi województwa,
- zwrócenie się do Rządu Rzeczpospolitej Polski o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy do opanowania klęski SMOGU oraz zmniejszenia jej destrukcyjnych skutków, zarówno w chwili obecnej, jak i przy każdorazowym długotrwałym jej wystąpieniu w okresie grzewczym.

- Prosimy, wnosimy i apelujemy o podjęcie niezwłocznych, efektywnych i skutecznych działań w celu zapobieżenia negatywnym skutkom klęski żywiołowej SMOGU dla zdrowia i życia naszego oraz naszych dzieci - apeluje Skawiński Alarm Smogowy. 

W aglomeracji krakowskiej mieszka ponad półtora miliona osób, które każdego dnia narażone są na rakotwórcze działanie smogu.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE