W Małopolsce wprowadzą stan KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ? Wszystko przez ogromny smog

i

Autor: PxHere

W Małopolsce wprowadzą stan KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ? Wszystko przez ogromny smog

2020-01-28 11:31

Mieszkańcy Krakowa oraz podkrakowskich gmin Czernichów, Niepołomice, Skawina, Wieliczka i Zabierzów domagają się niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wszystko przez fatalną jakość powietrza i notoryczny smog. Pismo w tej sprawie trafiło do wojewody małopolskiego i marszałka województwa. 

- W związku z utrzymującym się katastrofalnym stanem jakości powietrza, występującym wskutek spotęgowania destrukcyjnego wpływu niskiej emisji z pyłowych, przestarzałych palenisk domowych na terenie wszystkich gmin ościennych Krakowa, przez utrzymujące się niekorzystne zjawiska naturalne, tj, inwersję temperatur i brak wiatru, zgodnie z art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o niezwłoczne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej - klęski SMOGU - na terenie gmin ościennych Krakowa - apelują mieszkańcy Krakowa oraz okolicznych miejscowości. 

W piśmie skierowanym do władz regionu pojawił się apel o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców Krakowa, którzy narażeni są na trujące powietrze napływające z tzw. "obwarzanka", czyli gmin wokół stolicy Małopolski. 

Pismo zostało opublikowane przez Skawiński Alarm Smogowy. Jego aktywiści uważają, że smog spełnia założenia Konstytucji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. 

W liście mowa jest o konieczności zorganizowania spotkania kryzysowego władz Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i podjęcia skoordynowanych działań, takich jak:

- natychmiastowe uruchomienie instrumentów administracyjnych i prawnych, służących do niezwłocznego ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu z palenisk domowych gmin ościennych Krakowa,
- niezwłoczne uruchomienie skutecznych kanałów ostrzegania mieszkańców, szczególnie osób wykluczonych cyfrowo, przed destrukcyjnym oddziaływaniem SMOGU na ich zdrowie i życie,
- niezwłoczne uruchomienie skutecznych kontroli spalania odpadów (w tym odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych Krakowa,
- pilne uruchomienie w placówkach służby zdrowia dodatkowych punktów przyjęć pacjentów z objawami chorobowymi, powstałymi lub spotęgowanymi przez katastrofalny stan powietrza, ze względu na nasiloną liczbę takich przypadków w trakcie występowania klęski SMOGU,
- skoordynowanie aktywnych działań służb, inspekcji i straży podległych wojewodzie oraz marszałkowi województwa,
- zwrócenie się do Rządu Rzeczpospolitej Polski o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy do opanowania klęski SMOGU oraz zmniejszenia jej destrukcyjnych skutków, zarówno w chwili obecnej, jak i przy każdorazowym długotrwałym jej wystąpieniu w okresie grzewczym.

- Prosimy, wnosimy i apelujemy o podjęcie niezwłocznych, efektywnych i skutecznych działań w celu zapobieżenia negatywnym skutkom klęski żywiołowej SMOGU dla zdrowia i życia naszego oraz naszych dzieci - apeluje Skawiński Alarm Smogowy. 

W aglomeracji krakowskiej mieszka ponad półtora miliona osób, które każdego dnia narażone są na rakotwórcze działanie smogu.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany