Ślub - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Pixabay Jolanta S i Piotr M., dwoje niepełnosprawnych z Biksupca, złożyli 30 października 2018 roku wniosek do miejscowego sądu o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

Niepełnosprawni chcą wziąć ślub. Sąd w Biskupcu podjął decyzję!

2020-02-20 13:55

Sąd Rejonowy w Biskupcu postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. oddalił wnioski Jolanty S. i Piotra M. o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Postanowienie nie jest prawomocne.

Dwoje niepełnosprawnych z Biskupca: Jolanta S i Piotr M. złożyli 30 października 2018 roku wniosek do miejscowego sądu o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. 19 lutego 2020 roku biskupiecki sąd zakończył postępowanie w tej sprawie, wydając postanowienie, którym oddalił wnioski Jolanty S. i Piotra M. o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

- Sąd Rejonowy w Biskupcu przeprowadził w powyższej sprawie bardzo szerokie postępowanie w postaci przesłuchania licznych świadków, wysłuchania stron, zlecenia wywiadów środowiskowych oraz dwóch opinii psychiatryczno-psychologicznych. Do niniejszego postępowania zostały dołączone również akta sprawy karnej dotyczącej Piotra M. - wyjaśnia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

W ocenie sądu sporządzone w tej sprawie opinie psychiatryczno-psychologiczne jednoznacznie wskazują, że są wątpliwości, co do zdolności spełniania przez wnioskodawców funkcji małżeńskich i rodzicielskich. U obojga wnioskodawców biegli stwierdzili upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim.

Obniżona sprawność umysłowa oraz zaburzenia ruchowe Jolanty S. powodują, że potrzebuje ona pomocy i wsparcia w swoim funkcjonowaniu. Narzeczony jest dla niej wsparciem w miarę własnych możliwości, ale także posiada ograniczenia związane z chorobą somatyczną i niepełnosprawnością intelektualną.

Na rozstrzygnięcie sprawy wpływ miały także nowe okoliczności w postaci zeznań złożonych podczas rozprawy w dniu 10 stycznia 2020 r. przez pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Biskupcu. Z zeznań świadków wynikało m.in., że Piotr M. ma pretensje do narzeczonej, że jest obciążany pracami domowymi w zbyt dużym stopniu, ma zbyt wiele obowiązków w tym związku i czuje się zmęczony. W ocenie sądu zeznania tych świadków są spójne i nie wynikają z chęci postawienia stron w złym świetle.

Wyburzanie szpitala w Lublinie
Nasi Partnerzy polecają