Żołnierze znieważyli policjantów na Mazurach. Sąd w Olsztynie wydał wyrok

2019-10-08 8:33 SCH
Żołnierz, żołnierze, armia, wojsko
Autor: Flickr

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał 7 października prawomocny wyrok w sprawie odwoławczej trzech żołnierzy z Giżycka, którzy zaatakowali policjantów podczas interwencji. Sąd obniżył o połowę zadośćuczynienia orzeczone od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych funkcjonariuszy.

Żołnierze zostali oskarżeni o to, że 15 września 2016 r. w jednym z giżyckich hoteli znieważyli trzech policjantów i strażnika miejskiego, a także stosowali wobec policjantów przemoc i groźby. Arkadiusz K., Piotr B. oraz Robert J. chcieli zmusić funkcjonariuszy do zaniechania interwencji. Pierwszy z mężczyzn dodatkowo usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej pracownika hotelu i pomówienia pracownicy obiektu w Giżycku.

Kary finansowe dla żołnierzy

W marcu 2017 r. Sąd Rejonowy w Giżycku uznał żołnierzy za winnych. Arkadiusz K. otrzymał łączną karę grzywny w wysokości 9,6 tys. zł. Sąd zasądził od niego także kwoty po 6 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, 4 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz 2 tys. zł na rzecz strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd umorzył postępowanie w sprawie pomówienia pracownicy ze względu na brak skargi uprawnionego oskarżyciela.


Piotr B. został skazany na karę łączną grzywny w wysokości 10 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego także kwoty po 4 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, 6 tys. zł na rzecz policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego.

Natomiast Robert J. dostał łączną karę grzywny w wysokości 7,2 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego również kwoty po 4 tys. zł na rzecz trojga pokrzywdzonych policjantów oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz strażnika miejskiego. Apelację wnieśli obrońcy oskarżonych.

Komentarz olsztyńskiego sądu

Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował o obniżeniu o połowę zasądzone zadośćuczynienia. W pozostałej części wyrok został utrzymany. - Sąd odwoławczy podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że sąd pierwszej instancji dokonał trafnej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów i następnie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne - mówi Olgierd Dąbrowski-Żegalski, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.


I dodaje: - Sąd odniósł się również do kwestii zadośćuczynień za doznaną krzywdę orzeczonych od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych, wskazując, że zostały one obniżone o połowę po to, aby odpowiadały wysokościom zadośćuczynień przyznawanym w innych tego typu sprawach.