Dzień Ziemi 2021. Proekologiczne Opole? Urząd Miasta mówi o naprawdę ambitnych planach!

2021-04-22 21:25 Michał Górecki
Dzień Ziemi 2021. Opole proekologiczne?
Autor: Opole/mat.prasowe Dzień Ziemi 2021. Opole proekologiczne?

Światowy Dzień Ziemi 2021. Coroczna wiosenna akcja promująca proekologiczne rozwiązania i postawy. Korzeni akcji możemy szukać już w latach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a obecną formę i świętowanie 22 kwietnia uformowało Zgromadzenie Ogólne ONZ. Opole wobec Dnia Ziemi nie przeszło obojętnie. Samorząd chwali się licznymi inicjatywami, które ostatecznie mają poprawić życie mieszkańców w pięciu obszarach: powietrze, woda, natura i bioróżnorodność, gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym i hałas.

Światowy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi skupia się na zagadnieniach m.in. globalnego ocieplenia, wszechobecności plastiku, kryzysu bioróżnorodności. To problemy globalne, ale w myśl zasady "myśl globalnie, działaj lokalnie", do akcji włączają się liczne samorządy, które w ramach akcji, promują postawy i rozwiązania proekologiczne. Nie próżnuje także Opole. W Dniu Ziemi 2021 (22.04.21 r.) samorząd zorganizował konkurs: zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za każde przyniesione 2szt. drobnych lub średnich elektroodpadów mieszkańcy mogli otrzymać wejściówkę na basen Wodna Nuta w Opolu. Zasady były proste: uczestnik, który oddał w terminie przynajmniej 2 sztuki elektroodpadów otrzymywał w zamian wejściówkę. To jednak mała i raczej symboliczna inicjatywa w porównaniu do ambitnych planów samorządu. 

ZOBACZ FILM: siedleccy harcerze sprzątają las w ramach akcji "Czuwam dla Ziemi"

Dzień Ziemi. Opole dołączyło do inicjatywy Green City Accord

To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma zachęcić miasta w całej Europie do troski o jakość powietrza czy wody i przyjmowania tych samych, wysokich standardów ekologicznych. Jak to działa w praktyce? Samorządy dobrowolnie i w porozumieniu zobowiązują się do poprawy stanu środowiska w pięciu kluczowych obszarach:

  • powietrze,
  • woda,
  • natura i bioróżnorodność,
  • gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym,
  • hałas.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do akcji 30 marca 2021 roku.

A co w związku z tym ma się w Opolu zmienić? To przede wszystkim intensyfikacja istniejących już programów. W ostatnich latach zostały zrealizowane inicjatywy takie jak:

  • Miejski program dotacji na likwidację kopciuchów,
  • Miejski system informacji o stanie powietrza w Opolu,
  • Zarządzanie jakością powietrza,
  • Zieleń w mieście i ochrona bioróżnorodności.

Znamienne w tej kwestii były odpowiedzi mieszkańców miasta na zadane przez nas niedawno pytanie. Opolanie tłumnie wskazali właśnie m.in. na braki w zieleni miejskiej: Opole. Co mieszkańcy zmieniliby w mieście? STRACH cytować! Najciekawsze propozycje [LISTA]

Miasto opracowało i rozwinęło „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”, w ramach którego prowadzi działania m. in. w zakresie udzielania mieszkańcom dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania (w latach 2017 – 2020 w ramach programu udzielono 966 dotacji i tym samym zlikwidowano 1086 pieców, co pozwoliło na ograniczenie emisji pyłów PM10 o ponad 50 Mg/na rok i obniżenie emisji benzo(a)pirenu o 0,0284 tony). W latach 2017 – 2023 łączne nakłady na realizację Programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola” wyniosą 13.250.000 zł. 

Kolejnym krokiem jest projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego z Programu Life", który rozpoczął się pod koniec 2020 roku i trwać będzie do września 2022. W projekcie uczestniczą: Województwo Opolskie jako Lider Projektu, 42 gminy z województwa opolskiego, Politechnika Opolska, Ministerstwo Rozwoju, Kraj Morawsko-Śląski i Kraj Ołomuniecki z Republiki Czeskiej. W ramach Projektu w Urzędzie Miasta Opola zostanie zatrudniony Miejski Koordynator realizacji Programu Ochrony Powietrza, który m.in. będzie doradzał mieszkańcom w jaki sposób i na jakie źródło ogrzewania wymienić stary kocioł lub piec. Podpowie z jakich programów dofinansowania może skorzystać mieszkaniec planujący termomodernizację budynku lub wymianę ogrzewania.