gov.pl odpady

i

Autor: GOV.pl Odpady komnalne gov.pl

Nielegalne ŚMIECI z Niemiec wjechały do Polski. KAS z Opola i Urząd Celny nie odpuszczą...

2019-11-27 12:06

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali do kontroli pojazd, który miał przewozić tworzywa przeznaczone do recyklingu. Zamiast tego przewoził ponad 21 ton zmieszanych odpadów komunalnych.

Funkcjonariusze KAS z Opola zatrzymali do kontroli pojazd. Z dokumentacji wynikało, że miał on przewozić tworzywa sztuczne, przeznaczone do recyklingu. Na miejsce wezwano przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jego opinia nie pozostawiła złudzeń...przewożone śmieci składały się z mieszaniny różnych odpadów, również komunalnych.

KAS podjęła działania uniemożliwiające wprowadzenie na terytorium Polski nielegalnych odpadów, które szkodzą środowisku naturalnemu. Zawiadomiono Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który nakazał wywóz odpadów do nadawcy transportu z Niemiec.

Urząd Celny nie odpuszcza

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zarządził konwój naczepy z towarem do granicy. Za jego poleceniem, przewóz musiał również odbyć ten kurs powrotny pod nadzorem jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia, a zapłaci za nią...sam przewoźnik. To dodatkowa kara za łamanie przepisów.

W sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Przewoźnikowi grozi łączna kara w wysokości 25 tys. zł. Dodatkowo, na podstawie przepisów kodeksu karnego, w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, za przywożenie odpadów z zagranicy lub wywóz odpadów za granicę, przewoźnikowi może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Liczba dokonywanych przez KAS ujawnień nielegalnego przemieszczania odpadów stale wzrasta. W 2017 r. odnotowano 74 takie ujawnienia, w 2018 r. – 212, a 2019 r. (od 1 stycznia do 31 października) – 262.