Płock. Pobrali PRÓBKI KOŚCI! Dowiemy się, jak wyglądali członkowie dynastii Piastów!

2020-02-15 12:00 Michał Michalak
Płock. Pobrali PRÓBKI KOŚCI! Dowiemy się, jak wyglądali członkowie dynastii Piastów!
Autor: Jerzy Stankowski/diecezjaplocka.pl Szczątki członków dynastii Piastów odkryto w bazylice katedralnej w Płocku

Szczątki członków dynastii Piastów znaleziono w latach 2018 i 2019 w trakcie prac prowadzonych w bazylice katedralnej w Płocku. Budowla jest znana na całą Polskę m.in. z tego, że pochowano w niej Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Próbki kości zostały pobrane z Kaplicy Królewskiej, jak i ze znajdującej się pod nią krypty. Sprawą zajęła się Polska Akademia Nauk.

Dzięki pobraniu próbek kości dowiemy się, jak wyglądali członkowie dynastii Piastów. To dlatego, że badania obejmują rekonstrukcje twarzy dokonywane na podstawie trójwymiarowych skanów czaszek. Szczątki członków dynastii Piastów znaleziono w latach 2018-2019 w trakcie prac konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych w bazylice katedralnej w Płocku. Decyzję o wyrażeniu zgody na wykorzystanie próbek kości podjęto po konsultacjach z grupą ekspertów, których powołał biskup płocki Piotr Libera, a przewodniczył jej prof. Henryk Samsonowicz. 

Pobrane próbki kości zostały już poddane wszechstronnym badaniom, m.in. datowaniu i analizom DNA. Są one prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”. Badaniem próbek kości zajmują się naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a całe przedsięwzięcie finansuje Narodowe Centrum Nauki.

Prace powinny się zakończyć do grudnia 2020 r. Wyniki badań zostaną przedstawione w czasie konferencji prasowej w Płocku.