Zmiany dla rodzin wieloraczków w Poznaniu! To pomoże rodzicom?

i

Autor: pixabay.com - zdjęcie poglądowe Zmiany dla rodzin wieloraczków w Poznaniu! To pomoże rodzicom?

Radni zdecydowali

Więcej pieniędzy dla rodzin wieloraczków w Poznaniu! To pomoże rodzicom?

2022-09-07 11:11

Podczas wtorkowej sesji rady miasta Poznania podjęto kilka uchwał. Jedna z nich dotyczyła świadczeń dla rodzin wieloraczków. Co się zmieni w tym temacie? O szczegółach piszemy w poniższym artykule.

We wtorek (6 września) radni miasta Poznania podjęli decyzję o zwiększeniu kwoty świadczenia dla rodzin wieloraczków. Do tej pory było to 1000 złotych, a teraz będzie to 1500 zł. Jak przypomniał poznański magistrat, świadczenie to propozycja dla rodziców mających troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. - Pomoc wypłacana jest raz na rok, maksymalnie do ukończenia przez wieloraczki 24 lat. Przysługuje matce albo ojcu dzieci, ale także ich opiekunowi faktycznemu (czyli osobie, która rzeczywiście opiekuje się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dzieci), lub opiekunowi prawnemu - wskazał magistrat.

Ciąża nie chroni przed rakiem

Warto podkreślić, że pieniądze wypłacane są niezależnie od sytuacji dochodowej, ale rodzice lub opiekunowie muszą spełniać pewne warunki. - Podstawowym z nich jest wychowywanie wieloraczków, czyli co najmniej trojga lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Rodzice (lub opiekunowie) powinni mieszkać w Poznaniu i w zeznaniach podatkowych wskazać stolicę Wielkopolski jako miejsce zamieszkania – dodano.

ZOBACZ: Pięcioraczki z Gniezna stawiają pierwsze kroki. "Wszędzie ich pełno"

Wniosek o świadczenie można złożyć raz w roku w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Do wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów. Wśród nich powinny być: kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych (lub ich odpowiedniki), kserokopie aktów urodzenia wieloraczków, i oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Opiekunowie powinni też dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie wieloraczków, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie wieloraczków oraz odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego wieloraczków.

Rodzice wieloraczków z takiej formy pomocy mogą skorzystać w Poznaniu od 2018 roku. Według danych magistratu, w 2021 roku wypłacono 72 takie świadczenia.

Sonda
Zwiększenie świadczeń dla rodzin wieloraczków to dobry pomysł?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany