Gigantyczna kwota za parkowanie w Radomiu!

i

Autor: MK

Gigantyczna kwota za parkowanie w Radomiu!

2020-02-25 9:16

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu istnieje od 2 stycznia 2008 roku. Jedni ją lubią drudzy nie. W 2019 roku ze sprzedaży biletów w strefie miejskiego parkowania udało się uzyskać ponad 3 mln złotych.

W 2019 roku Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w centrum Radomia przyniosła ponad 3 mln 119 tys. złotych zysku. Dla porównania zysk w 2018 roku był o połowę mniejszy.

- To pokazuję, że strefa jest potrzebna. Wydaję nam się, że ta rotacja samochodów jest większa. Mieszkańcy miasta mogą spokojnie przyjechać i załatwić swoje sprawy w centrum miasta – mówi Dawid Puton, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Obszar Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:

- 25 Czerwca od Żeromskiego do Kelles-Krauza,
- Focha od Kilińskiego do Kelles-Krauza (pozostały odcinek jest czasowo wyłączony ze strefy),
- plac Jagielloński od Struga do Kelles-Krauza (południowa część),
- Kelles-Krauza od Struga do Focha,
- Kilińskiego od Witolda do Staszica,
- plac Konstytucji 3 Maja (w całości),
- Lekarska od Wałowej do Tochtermana,
- Mickiewicza od Traugutta do Żeromskiego (wraz z parkingiem przed Galerią Rosa),
- Moniuszki od Traugutta do Żeromskiego,
- Piłsudskiego od Traugutta do placu Konstytucji 3 Maja,
- Planty od Traugutta do Kościuszki (obie jezdnie),
- Reja od placu Kotlarza do placu Kazimierza Wielkiego,
- Rwańska od placu Kazimierza Wielkiego do Rynku,
- Rynek (w całości),
- Sienkiewicza od Piłsudskiego do 25 Czerwca,
- Skłodowskiej-Curie od Niedziałkowskiego do 25 Czerwca,
- Słowackiego od Żeromskiego do 25 Czerwca,
- Stańczyka od Malczewskiego do Witolda,
- Staszica od Kilińskiego do Kelles-Krauza,
- Struga od Malczewskiego do Kelles-Krauza,
- Szewska od Rynku do placu Kazimierza Wielkiego,
- Tochtermana od Lekarskiej do Traugutta,
- Traugutta od Poniatowskiego do Waryńskiego i od Tochtermana do Żeromskiego,
- Wałowa od Limanowskiego do placu Kazimierza Wielkiego,
- Witolda od Żeromskiego do placu Jagiellońskiego,
- Żeromskiego od placu Kazimierza Wielkiego do Czachowskiego,
- parking u zbiegu ulic Kilińskiego i Witolda (po północno-wschodniej stronie skrzyżowania),
- parking przy ulicy Kilińskiego (po zachodniej stronie budynku Urzędu Miejskiego),
- parking między ulicami Kilińskiego i Niedziałkowskiego (po północnej stronie Urzędu Miejskiego),
- parking przy ulicy Traugutta (przed bankiem, naprzeciwko siedziby MZDiK).

Strefa obejmuje tylko miejsca parkingowe znajdujące się w pasach drogowych. Nie dotyczy np. podwórek, placów między budynkami, prywatnych działek. Tam można pozostawiać samochody bez wnoszenia opłat. W obręb strefy nie wchodzą także funkcjonujące parkingi, a więc na zapleczu Urzędu Miejskiego, pod dworcem PKP i przy ul. Lekarskiej.

Opłaty za parkowanie w strefie.

Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynoszą od dnia 1.05.2011:

 • 2,40 zł za pierwszą godzinę,
 • 2,80 zł za drugą godzinę,
 • 3,20 zł za trzecią godzinę,
 • 2,40 zł za czwartą godzinę i następne.


Minimalna opłata wynosi 0,60 zł za 15 minut.

Opłaty abonamentowe:

za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którego właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innego tytułu prawnego jest mieszkaniec strefy w wysokości:

 • 15 zł za 30 dni,
 • 30 zł za 90 dni,
 • 50 zł za 180 dni.

 
Opłata abonamentowa uprawnia tylko do parkowania w rejonie miejsca zamieszkania.


Za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla innego użytkownika niż mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu wynosi:

 • 130 zł za 30 dni,
 • 360 zł za 90 dni,
 • 600 zł za 180 dni.

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych (kopertach) wyznaczonych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej.

Pojazdy TAXI oczekujące na pasażerów na oznakowanych postojach TAXI oraz pojazdy TAXI znajdujące się w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego z włączonym licznikiem oczekujące na klienta zwolnione są z opłat za parkowanie w strefie.

 Wykupienie na wyłączność zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) kosztuje 500 zł miesięcznie (parkowanie na jednym stanowisku przez 8 godzin w ciągu doby w godz. 8-16, w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:

 • abonamentowa – przy wydawaniu abonamentu,
 • zryczałtowania z góry za okresy trzymiesięczne,
 • jednorazowa – poprzez sprzedaż biletów kontrolnych w parkometrach,
 • za pomocą telefonu komórkowego - informacje na stronie: www.mobilet.pl.

Opłata dodatkowa za niedokonanie opłaty za parkowanie pojazdu w strefie wynosi 50 zł. Jeśli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania lub w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu wystawienia wezwania, wówczas jest ona obniżana do 25 zł. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania - w biurze SPPN Radom albo przelewem na konto MZDiK Radom (numer rachunku: 79 1240 3259 1111 0000 3002 6072 - w tytule przelewu należy wpisać numer ewidencyjny wezwania wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu).

Politycy od Kuchni - Zbigniew Girzyński
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE