QUIZ. Masz fizykę i chemię w małym palcu? Mówimy: sprawdzam!

2019-10-18 11:03 PMar
fizyka
Autor: UwB fizyka

Nie jest tajemnicą, że fizyka i chemia nie należą do najbardziej popularnych szkolnych przedmiotów. Mimo to w piątkowym quizie postanowiliśmy sprawdzić Waszą wiedzę z tych dwóch nauk. Miałeś dobre oceny w szkole? Spróbuj poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze