Legionella na Podkarpaciu. GIS o obowiązku badania wody

i

Autor: shameersrk Legionella na Podkarpaciu. GIS o obowiązku badania wody

Groźna bakteria

Legionella na Podkarpaciu. GIS o obowiązku badania wody

2023-08-24 20:58

Od kilku dni sanepid informuje o zakażeniach na Podkarpaciu. Do 76 wzrosła liczna osób zakażonych bakterią Legionella w Rzeszowie i okolicach. Pięć osób zmarło. Jak poinformował PAP rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szymon Cienki "Zgodnie z prawodawstwem unijnym dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi obowiązek badania wody w zakresie bakterii z rodzaju Legionella nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych".

Pierwsze zgłoszenie o zakażeniu Legionellą sanepid otrzymał tydzień temu, w czwartek 17 sierpnia. Do tej pory Legionellę potwierdzono u 76 pacjentów hospitalizowanych w Rzeszowie, na terenie powiatu rzeszowskiego, Dębicy oraz w Przemyślu. Pięciu pacjentów niestety zmarło. Były to dwie około 80-letnie kobiety i trzech mężczyzn w wieku około 70-lat. Dwie osoby zmarły w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, dwie - w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc przy ul. Rycerskiej i jedna - w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Szopena. Pierwszy pacjent wyleczony z Legionellozy opuścił w czwartek (24 sierpnia 2023) Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) przy ul. Szopena w Rzeszowie.

Sanepid w Rzeszowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, które ma wykryć źródło zakażenia Legionellozą. Pierwsze wyniki badań z pobranych próbek z instalacji wody ciepłej z punktów pobrań z miejskich wodociągów będą znane w poniedziałek. PAP zwróciła się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego z pytaniem czy kontrole m.in. wodociągów pod kątem obecności bakterii z rodzaju Legionella są zlecane regularnie. Odpowiadając rzecznik GIS przypomniał, że wymagania m.in. dla jakości ciepłej wody użytkowej w związku z potencjalną możliwością obecności w niej bakterii z rodzaju Legionella są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Określa ono wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, określa minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

Podał, że zgodnie z art. 18 ww. rozporządzenia podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz właściciele lub zarządcy budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, przeprowadzają badania ciepłej wody z minimalną częstotliwością pobierania próbek oraz postępują zgodnie z procedurą postępowania, w zależności od wyników badania bakteriologicznego. Natomiast - jak zaznaczył Szymon Cienki - zgodnie z prawodawstwem unijnym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) - obowiązek badania wody w zakresie bakterii z rodzaju Legionella nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z uwagi na fakt, że "(…) jest ona przenoszona poprzez systemy dystrybucji ciepłej wody, drogą inhalacyjną, na przykład podczas korzystania z prysznica. Ma to więc wyraźny związek z wewnętrznymi systemami wodociągowymi.".

Rzecznik GIS przypomniał także, że Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładem Higieny – Państwowym Instytutem Badawczym, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach, opracował dokument pt. "Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella".

Zalecenia są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Zawarte w nim wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella. W dokumencie wskazano zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów - zaznaczył Cienki.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych Legionellą pneumophila władze miasta powołały sztab kryzysowy i podejmują działania prewencyjne. W najbliższy weekend przeprowadzona zostanie dezynfekcja sieci wodociągowej. Są to działania prewencyjne. "To nieszkodliwa dla zdrowia procedura. W wodzie może być jedynie wyczuwalna większa ilość chloru" – zapewnia magistrat. Miasto wyłączyło kilka dni temu fontanny, kurtyny wodne i poidełka oraz powołało miejski sztab kryzysowy.

Wynajęli sklep monopolowy, ale nie sprzedali tam nawet kropli alkoholu