Ostrów. Malują mural, żeby uczcić lokalnych bohaterów [GALERIA]

2022-10-11 11:45

W Ostrowie (gmina Gać, Podkarpackie) na stodole powstaje mural, który ma upamiętnić lokalnych bohaterów - Stanisława i Janka Bytnarów, którzy są patronami tamtejszej szkoły. To bardzo zasłużone postacie, dlatego tworzenie muralu było ważnym wydarzeniem dla społeczności.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie opisała proces tworzenia patriotycznego muralu w  swojej miejscowości. Mural zaczęto malować 8 października. 

- 8 października 2022 r. był ważnym dniem dla Ostrowa. Tego dnia artysta Arkadiusz Andrejkow zaczął malować mural na stodole pana Franciszka Wołoszyna - czytamy.

Jak przekazuje szkoła, mural powstaje w ramach projektu "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem". Artyście towarzyszyli harcerze. 

- Ten wyjątkowy obraz na deskach, złożony z dwóch części, jest szczególnie ważny dla szkoły w Ostrowie, gdyż będzie upamiętniał jej patronów - Stanisława i Janka Bytnarów. Dlatego rozpoczynającemu pracę artyście towarzyszyła grupa zuchów i harcerzy, którzy wraz z nauczycielami i rodzicami przyszli wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. Młodzi ludzie mieli wiele pytań dotyczących pracy malarza, na które artysta cierpliwie odpowiadał. Wszyscy cieszymy się i jesteśmy dumni, że na terenie naszej gminy, w Ostrowie, powstaje dzieło, które odda hołd naszym bohaterom.

Stanisław „Mściwój” Bytnar (1897-1945) Przyszedł na świat w Ostrowie 31 marca 1897 r. jako długo oczekiwany i jedyny syn Macieja i Katarzyny z Chmurów. Wychowywała go matka, gdyż ojciec wyjechał „za chlebem” do Ameryki, gdzie zginął. Katarzyna ciężko pracowała, by jej syn jedynak mógł się uczyć. Skończył dwie klasy szkoły ludowej w Ostrowie, następnie sześcioklasową szkołę powszechną w Kańczudze. W 1912 r. rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie. Tu wstąpił do Związku Strzeleckiego. Gdy wybuchła wojna, siedemnastoletni Stanisław z kompanią Lisa-Kuli wyjechał do Krakowa, a stamtąd na front. W listopadzie 1914 r. został ciężko ranny w bitwie pod Krzywopłotami. Odznaczono go Krzyżem Walecznych.

W 1919 r. Henryk Rowid powołał w Krakowie Państwowe Kursy Nauczycielskie. Stanisław ukończył je razem z o 5 lat młodszą Zdzisławą Rechulówną, która w 1920 roku została jego żoną. Razem tworzyli siedmioklasową szkołę w Niekłaniu. 6 maja 1921 r. przyszedł na świat ich syn Jaś, a trzy lata później 5 stycznia 1924 r. córka Danusia. Po sześciu latach żmudnej pracy na wsi Stanisław Bytnar ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej i w 1926 został kierownikiem szkoły ćwiczeń Instytutu. W 1936 wygrał konkurs na pierwszego kierownika Szkoły Specjalnej nr 111 w Warszawie. Pracował także społecznie z dziećmi upośledzonymi. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie. 23 marca 1943 r. został aresztowany przez Gestapo w warszawskim mieszkaniu, razem z synem Jankiem. W dniu 13 maja 1943 r. jako więźnia „Pawiaka” przywieziono Stanisława do KL Auschwitz. Został zastrzelony przez konwojentów SS, podczas „Marszu Śmierci” w styczniu 1945 r

Jan „Rudy” Bytnar (1921-1943)  Urodził się w samo południe 6 maja 1921 r. w domu dziadków, w Kolbuszowej. Otrzymał imię z legionowej piosenki „Rozkwitały pąki białych róż…” Jaś był wątłym, chorowitym dzieckiem, ale niezwykle zdolnym i inteligentnym. Wcześnie nauczył się czytać i książki „dosłownie pochłaniał”. Po dwóch dniach nauki w pierwszej klasie, został przeniesiony do klasy drugiej. Najbardziej pasjonowała go przyroda. Był najlepszym uczniem w szkole na ul. Zagórnej 9, dlatego został dopuszczony do egzaminów konkursowych do gimnazjum Batorego.

Podczas trwającego cztery dni egzaminu Jaś dosłownie oczarował egzaminujących profesorów. Uczył się bardzo dobrze. Miał oceny celujące prawie ze wszystkich przedmiotów. Zbierał pochwały za uczynność, za prace społeczne, za wysokiej klasy koleżeństwo i za mistrzostwo w pracach ręcznych. Uczył się języków, a poza stałymi zainteresowaniami przyrodniczymi wielką miłością darzył przeszłość narodową – miłość do Ojczyzny przenikała na wskroś jego program życiowy. Harcerstwo wzmocniło ją jeszcze bardziej. Do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego wstąpił w 1934 r., czuł się w drużynie jak w swoim żywiole. Jeździł na wycieczki, biwaki, obozy i zawsze starał się być aktywny i pożyteczny. Nigdy nie stał z boku. Przechodził kolejne szczeble harcerskiego awansu. W 1938 r. uzyskał stopień harcerza Rzeczypospolitej. W 1939 r. zdał maturę i wybierał się na politechnikę. Jego plany pokrzyżowała wojna. Pełniąc funkcję hufcowego Grup Szturmowych Mokotów Górny, ukończył w 1942 r. konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy „Agrykola”. Również studiował i ukończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Budowy Maszyn im. Wawelberga.

W 1943 r., mając zaledwie 22 lata, był komendantem hufca, a w Kedywie miał za sobą wiele akcji sabotażowo-dywersyjnych, stopień podporucznika AK i Krzyż Walecznych. 23 marca 1943 r. został razem z ojcem aresztowany przez Gestapo.  Zabrano go na Pawiak i poddawano wielokrotnym torturom. Badaniom na Szucha towarzyszyło nieustanne bicie… Koledzy odbili go w brawurowej akcji pod Arsenałem 26 marca. Niestety, zmarł w wyniku doznanych obrażeń. 30 marca 1943 r. Został pochowany w jednym grobie razem z przyjacielem ze szkolnej ławy – Aleksym „Alkiem” Dawidowskim, który został ranny w czasie akcji pod Arsenałem.

Stanisław Bytnar to wzór dla Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Ostrowie, który w swoim życiu kierował się umiłowaniem Ojczyzny, odpowiedzialnością i obowiązkowością, a jednocześnie poczuciem humoru, tolerancją poglądów i prawością. Natomiast Janek Bytnar to wzór dla młodzieży szkolnej ze względu na ideały, jakie mu przyświecały: odwaga, honor, przyjaźń i służba Ojczyźnie. Rudy w sposób szczególny patronuje zuchom z 4 Gromady Zuchowej ,,Słoneczne Promyki’’ i harcerzom z 2 Drużyny Harcerskiej ,"Bytnarówka".

 

Farma Dyniowa w Radawie- najbardziej instagramowe miejsce na Podkarpaciu