Nie żyje  ks. Stanisław Kopeć. Był kapelanem papieża Franciszka i kustoszem Sanktuarium w Czudcu

i

Autor: diecezja rzeszowska Nie żyje ks. Stanisław Kopeć. Był kapelanem papieża Franciszka i kustoszem Sanktuarium w Czudcu

Nie żyje ks. Stanisław Kopeć. Był kapelanem papieża Franciszka i kustoszem Sanktuarium w Czudcu

2020-12-03 12:22

Ks. prałat Stanisław Kopeć zmarł w wieku 89. lat po 65 latach kapłaństwa. Był proboszczem proboszczem parafii w Czudcu w latach 1993-2003, kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie i kapelanem papieża Franciszka. Zmarł 2 grudnia 2020 r.

Ks. prałat Stanisław Kopeć zmarł po 65 latach kapłańskiej służby. Jak czytamy na stronie diecezji rzeszowskiej, 29 czerwca 1955 r., po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Karola Pękali. Później pracował jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie (1955-1958), Lubzina (1958-1959), Tarnów ( katedra) w latach 1959-1964. W 1964 r. został proboszczem w Radgoszczy k. Tarnowa. W 1992 r. został mianowany proboszczem w parafii farnej w Ropczycach, a w 1993 r. proboszczem i kustoszem Sanktuarium w Czudcu. Ksiądz przeszedł na emeryturę w 2003 roku, przebywał w Czudcu jako rezydent.

Dalsza część artykułu poniżej wideo:

30 lat buduje kapliczkę

- W latach 2006-2008 przebywał jako misjonarz w Żytomierzu na Ukrainie. Był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie i kapelanem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. - informuje diecezja rzeszowska

Zmarł 2 grudnia 2020 r. Jak czytamy na stronie diecezji, eksporta śp. ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Czudcu odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2020 r. o godz. 11.00. Msza pogrzebowa będzie sprawowana w niedzielę, 6 grudnia br. o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Czudcu.